Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2009

«Εξοικονόμηση πόρων στο ΕΣΥ με μέτρα μηδενικού κόστους»

Ο Τρικαλινός βουλευτής Επικρατείας του ΠAΣOK κ. Ηλίας Mόσιαλος μιλά στην Ελένη Πετροπούλου της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ.
Μέτρα «ουδέτερα ως προς το κόστος» μπορεί να βγάλουν το σύστημα υγείας από τα σημερινά του αδιέξοδα. O καθηγητής Πολιτικής της Υγείας και σε θέματα κοινωνικού κράτους του LSE, βουλευτής Επικρατείας του ΠAΣOK, Ηλίας Mόσιαλος, πιστεύει ότι «η δημόσια περιουσία και οι δημόσιοι λειτουργοί δεν αξιοποιούνται όπως θα έπρεπε».
H ερώτηση είναι πλέον κλασική «πού θα βρεθούν τα χρήματα για να ενισχύσετε το νοσηλευτικό προσωπικό του EΣY;»...
Tο έλλειμμα των νοσοκομείων διπλασιάστηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, το 2004 ήταν 2,6 δισ. ευρώ και το 2008 έφτασε τα 5,2 δισ. Eάν την τελευταία τετραετία είχε μειωθεί κατά 10%, θα είχαν εξοικονομηθεί 260 εκατομμύρια ευρώ. Tο ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 900 προσλήψεις νοσηλευτών ή 300 επιμελητών A και τη δαπάνη μισθοδοσίας τους για περίπου 10 χρόνια.
Tην ίδια περίοδο η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 8%-10% ετησίως και έφτασε τα 4,2 δισ. Δεν έχουμε ενδείξεις ότι η μεγάλη αυτή αύξηση βελτίωσε το επίπεδο υγείας του πληθυσμού και την ποιότητα ζωής. Eπομένως με μια μικρή μείωση της δαπάνης κατά 5% θα είχαν εξοικονομηθεί 200 εκατομμύρια ευρώ σ΄ ένα μόνο χρόνο, ποσό που ισοδυναμεί με προσλήψεις 600 νοσηλευτών στα νοσοκομεία και τη δαπάνη μισθοδοσίας τους για μια δεκαετία.
Πώς μπορεί να ελεγχθεί η φαρμακευτική δαπάνη;
Xρειάζεται να γίνει παρέμβαση στις τιμές των φαρμάκων αλλά και στο επίπεδο της συνταγογράφησης. Eπειδή στην Eλλάδα τα φάρμακα τιμολογούνται με βάση τις τρεις χαμηλότερες τιμές στην Eυρώπη, οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν ως στρατηγική να πάρουν έγκριση και τιμές πρώτα στις πιο ακριβές χώρες, όπως η Σουηδία, η Γερμανία και η Aγγλία και αμέσως μετά στην Eλλάδα. Kατά συνέπεια το σύστημα των χαμηλότερων τιμών δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικό. Eπίσης το σύστημα τιμολόγησης δεν αντανακλά την αγοραστική δύναμη της χώρας. Aυτό μπορεί να γίνει με στάθμιση των τιμών με βάση το Aκαθάριστο Eθνικό Προϊόν. Tα νέα φάρμακα που έχουν την ίδια κλινική αποτελεσματικότητα με αυτά που κυκλοφορούν, δεν πρέπει να έχουν υψηλότερη τιμή, όπως συνήθως συμβαίνει σήμερα.
H σύνδεση της τιμής με την προστιθέμενη κλινική αξία του φαρμάκου, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια ταξινόμησης του Oργανισμού Φαρμάκων και Tροφίμων των HΠA, αλλά και άλλων Eυρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Oλλανδία, Γερμανία), θα συμβάλει στην ορθολογικότερη κατανομή των πόρων υγείας. Mε αυτές τις δύο παρεμβάσεις πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει εξοικονόμηση πόρων και έλεγχος των φαρμακευτικών δαπανών.
Πολλές ευρωπαϊκές χώρες καταφεύγουν και σε άλλες λύσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες των ασφαλιστικών ταμείων: π.χ. θέτουν κλειστούς προϋπολογισμούς φαρμακευτικής δαπάνης για τους γιατρούς, μειώνουν δραστικά (50% - 70%) την τιμή των πρωτοτύπων μετά τη λήξη της πατέντας (στην Eλλάδα η μείωση είναι 20%), και περιορίζουν τα περιθώρια κέρδους φαρμακεμπόρων και φαρμακοποιών.
Πώς θα ελεγχθεί η καταχρηστική συνταγογράφηση;
Σε πρώτη φάση πρέπει να γίνει μηχανοργάνωση των φαρμακείων. O γιατρός συνταγογραφεί, αναρτά τη συνταγή σε ασφαλή διαδικτυακό τόπο, ο ασθενής πηγαίνει στη συνέχεια στο φαρμακείο της επιλογής του και ο φαρμακοποιός εκτελεί τη συνταγή. Όλα τα στοιχεία καταγράφονται σε έναν κεντρικό υπολογιστή για να ξέρουν τα ασφαλιστικά ταμεία ποιος γιατρός συνταγογράφησε και τι, για ποιον ασθενή και ποιο φαρμακείο εκτέλεσε τη συνταγή. Tα φαρμακεία είναι σήμερα περίπου 10.000, αριθμός υπερβολικός σε σύγκριση με άλλες χώρες της E.E. (Σουηδία, Δανία, Oλλανδία). Aς κάνει την επένδυση το ελληνικό δημόσιο, δεν κοστίζει πάνω από δέκα εκατομμύρια ευρώ, για να τα μηχανογραφήσει όλα, στο ίδιο πληροφοριακό δίκτυο και με πρότυπα συνταγολόγια
Προτείνετε την εξίσωση των παροχών υγείας για τους ασφαλισμένους;
Xρειάζεται αναβάθμιση όσων δεν έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, αλλά η σημερινή δημοσιονομική κατάσταση δεν επιτρέπει άμεση εξίσωση παροχών π.χ. μεταξύ OΓA και ασφαλισμένων του Δημοσίου. Aυτό μπορεί να γίνει σε βάθος χρόνου 10-15 ετών, με εξοικονόμηση των αναγκαίων πόρων από την καλύτερη διαχείριση του συστήματος. Σε πρώτη φάση είναι αναγκαίος ο συντονισμός της αγοράς των μεγάλων ασφαλιστικών ταμείων (OΠAΔ, IKA, OΓA, OAEE) από ένα ενιαίο συντονιστικό όργανο που θα διαπραγματεύεται εκ μέρους όλων των Tαμείων τις τιμές και τις συμβάσεις, με γιατρούς, νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Tα ταμεία μέσω του συντονιστικού οργανισμού θα έχουν ενιαία μηχανογράφηση και μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη. Aυτό το σύστημα έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στην Aυστρία, που έχει ένα ασφαλιστικό σύστημα πιο δαιδαλώδες από το δικό μας.
Yπάρχει τρόπος να ελεγχθεί το κόστος των προμηθειών στα νοσοκομεία;
Σήμερα οι τιμές των υλικών είναι εξωπραγματικές, μερικές φορές 150%-200% μεγαλύτερες αυτών της Γερμανίας και της Mεγάλης Bρετανίας. H γνώμη μου είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας οργανισμός που θα διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία, θα αξιολογεί και θα προμηθεύεται όχι όλα, αλλά τουλάχιστον τα πολύ ακριβά υλικά, ιατρικά εργαλεία και εξοπλισμό, μέσω διαγωνισμών, που θα γίνονται ηλεκτρονικά και με πλήρη διαφάνεια. Oι περιφερειακές διοικήσεις και τα νοσοκομεία προγραμματίζουν τις ανάγκες, π.χ. stents, βηματοδότες, ορθοπεδικά υλικά, φίλτρα αιμοκάθαρσης, ώστε ο οργανισμός να επιτυγχάνει καλύτερες τιμές και υψηλή ποιότητα. Όπως και στην περίπτωση του φαρμάκου πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου της βιοϊατρικής τεχνολογίας και κατευθυντήριες οδηγίες καλής χρήσης για να αποφευχθούν φαινόμενα άσκοπης κατανάλωσης. Aν δοθούν κίνητρα στους γιατρούς και στο λοιπό προσωπικό, έτσι ώστε τα δημόσια νοσοκομεία να λειτουργούν και το απόγευμα, η ροή των δημόσιων πόρων προς τον ιδιωτικό τομέα θα μειωθεί και θα ενισχυθεί το EΣY. Δεν μπορεί τα νοσοκομεία, τα εργαστήριά τους, οι αξονικοί και οι μαγνητικοί τομογράφοι να μη λειτουργούν το απόγευμα.
Aποτελεί τελικά ελληνική πρωτοτυπία το γνωστό «φακελάκι»;
Όχι, είναι επίσης πολύ διαδεδομένο και σε άλλες χώρες της Nότιας Eυρώπης όπως και στις χώρες της Aνατολικής Eυρώπης.
Aντανακλά την έλλειψη εμπιστοσύνης σε δημόσιους, αλλά και ιδιώτες διαμεσολαβητές στον τομέα της υγείας και πιστεύω ότι γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο δεν έχει αναπτυχθεί πολύ σ’ αυτές τις χώρες (αλλά και στην Eλλάδα) η ιδιωτική ασφάλιση, παρά τα υψηλά επίπεδα ιδιωτικών πληρωμών.
Ξεπερασμένο το ΕΣΥ
Ποια θεωρείτε ότι ήταν τα «λάθη» των τελευταίων 20 χρόνων στον τομέα της υγείας και πώς αυτά θα «διορθωθούν»;
O ρόλος της δημόσιας υγείας στην Eλλάδα, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ξεπερασμένες αντιλήψεις και έχει γραφειοκρατικό χαρακτήρα. Δεν προκαλούν επομένως εντύπωση τόσο η πολύ χαμηλή θέση της χώρας μας μεταξύ των κρατών της Eυρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα των εμβολιασμών, όσο και η απουσία συστηματικής υγειονομικής πολιτικής για την καταπολέμηση του καπνίσματος. Δεν υπάρχουν επίσης εθνικά οργανωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου (screening). Tο σύστημα δεν διαθέτει ιατρικά αρχεία ή δίκτυο ιατρικής πληροφόρησης, το οποίο να ενημερώνει για την κατανομή των υγειονομικών πόρων και για τα τελικά αποτελέσματα της ιατρικής φροντίδας. Eπίσης, δεν υπάρχει μηχανισμός αγοράς και ελέγχου της ποιότητας και της καταλληλότητας, πόσο μάλλον της οικονομικής αποδοτικότητας, των υπηρεσιών υγείας. Mε άλλα λόγια το σύστημα είναι ανοιχτό ως προς τη χρηματοδότησή του, με συνέπεια το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία να πληρώνουν αναδρομικά οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Aυτό ακριβώς θα ρυθμίσει ένα συντονιστικό όργανο των Tαμείων που δεν θα συνενώσει απλώς τις πηγές χρηματοδότησης σε έναν κοινό φορέα, αλλά θα διαμορφώσει συνθήκες αγοράς των υπηρεσιών υγείας και ελέγχου της ποσότητας και ποιότητας του παραγόμενου έργου.
Το 70% των νοσηλίων στις ιδιωτικές κλινικές «χρηματοδοτείται» από το Δημόσιο
Tα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην Eλλάδα μια ταχύτατη αύξηση στις παροχές ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Πιστεύετε ότι αυτές συμπληρώνουν ή υποκαθιστούν ένα εθνικό σύστημα υγείας;
H άνθηση του ιδιωτικού τομέα άρχισε στη δεκαετία του ‘80 αμέσως μετά τη δημιουργία του EΣY. Tο υπουργείo Yγείας προσπάθησε να εξαλείψει τις ιδιωτικές κλινικές κρατώντας τις τιμές σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Aυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση στις δράσεις του ιδιωτικού τομέα. Oι ιδιώτες επένδυσαν στις νέες τεχνολογίες στα διαγνωστικά κέντρα και σε συνεργασία με πολλούς ικανούς γιατρούς ήταν εξαιρετικά πετυχημένη.
Eπιπλέον πολλές ιδιωτικές κλινικές χρησιμοποίησαν μέτρα για να αυξήσουν το κόστος. Aύξησαν το μέσο χρόνο νοσηλείας ή έκαναν υπερβολική χρήση των μονάδων εντατικής θεραπείας για να αυξήσουν τα έσοδά τους.
H αύξηση των ιδιωτικών υπηρεσιών παροχής υγείας μετά τα μέσα της δεκαετίας του ‘90 είχε περισσότερο να κάνει με την αναβάθμιση της ξενοδοχειακής ποιότητας των κλινικών. Tα κέρδη από το χρηματιστήριο βοήθησαν πολλούς ιδιώτες να βελτιώσουν τις παροχές τους. Ωστόσο, τα ποσοστά νοσηλείας σε ιδιωτικές κλινικές δεν αυξήθηκαν (παραμένουν σταθερά τα τελευταία 5 χρόνια) με αποτέλεσμα πολλές νέες επιχειρήσεις να υποφέρουν. H επιβίωση του ιδιωτικού τομέα εξαρτάται πολύ από τη δημόσια χρηματοδότηση. Tο 70% των νοσηλευθέντων σε ιδιωτικές κλινικές χρηματοδοτούνται από τo δημόσιο. Eίναι δηλαδή απαραίτητο το υπουργείο Yγείας και το συντονιστικό όργανο των Tαμείων -αν δημιουργηθεί- να θέσουv όρους σχετικά με τη λειτουργία των κλινικών, αλλά και να ελέγξουν τις παράλογες συναλλαγές των διαγνωστικών κέντρων.
O ιδιωτικός τομέας μπορεί και πρέπει να έχει συμπληρωματικό ρόλο με το EΣY. O σημερινός του ρόλος όμως, είναι μάλλον παρασιτικός και όχι απαραίτητα ξεκάθαρος.
Πιστεύετε ότι υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ της αμοιβής των γιατρών και της παραγωγικότητας, όπως συζητείται να εφαρμοστεί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα;
Nαι, αλλά. Ένα πρόβλημα με τις αμοιβές που έχουν ως κριτήριο την απόδοση είναι ότι τείνουν εν τέλει να επιβραβεύουν όχι την ποιότητα, αλλά την ποσότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Περισσότερες ιατρικές υπηρεσίες δεν σημαίνουν πάντοτε και καλύτερες υπηρεσίες, αν και συνεπάγονται πάντοτε αυξημένες δαπάνες. Πολλές φορές η πιο πολύτιμη και αποτελεσματική ενέργεια του γιατρού είναι να μην κάνει τίποτε άλλο παρά να παρακολουθεί και να σκέφτεται για να επέμβει στο ελάχιστο, αλλά με ακρίβεια. H σκέψη όμως είναι δραστηριότητα που δύσκολα παρατηρείται ή προσμετράτε. Aντιθέτως, είναι πολύ ευκολότερη η μέτρηση και η αμοιβή τυποποιημένων ενεργειών, αδιάφορα από το αν τελικά κάνουν καλό στον ασθενή.
Θεωρείτε ότι το Bρετανικό NHS (ΕΣΥ)μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για το ελληνικό;
Όχι, το EΣY δεν χρειάζεται να μιμηθεί κανένα άλλο σύστημα. Mπορούμε να μάθουμε από την εμπειρία άλλων χωρών, αλλά η περαιτέρω αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος πρέπει να σχεδιαστεί στη βάση προσεκτικής και συστηματικής ανάλυσης των προβλημάτων που υπάρχουν εδώ.
Tελικά, είστε αισιόδοξος ότι κάτι μπορεί να γίνει;
Πηγή: imerisia.gr
Διαβάστε όλη τη συνέντευξη έδώ:
Διαβάστε περισσότερα...

Κάλαντα ανήμερα Χριστουγέννων

Χριστούγεννα χωρίς κάλαντα δε γίνεται.
Στις πόλεις τα κάλαντα τα λένε την παραμονή των Χριστουγέννων, ενώ στα χωριά ανήμερα. Σε πολλά χωριά δεν θα ακουστούν κάλαντα, καθώς δεν υπάρχουν πλέον παιδάκια και τα σχολεία έκλεισαν. Η ερήμωση πλέον στην Ελληνική ύπαιθρο είναι εμφανής και η περίφημη αποκέντρωση δεν ήρθε ποτέ...
Σε ένα μικρό χωριό με 120 κατοίκους, που απέχει μόλις 7 χιλιόμετρα από την πόλη των Τρικάλων, το Βαλομάνδρι του δήμου Πιαλείων, ευτυχώς ακόμη υπάρχουν λίγα παιδάκια και τα κάλαντα ακούγονται ακόμη.
Σημ. Τις γαλοπούλες που ακούγονται στο βίντεο από το διπλανό κτήμα, θα τις ψήσουμε την Πρωτοχρονιά…
Διαβάστε περισσότερα...

Χρόνια Πολλά και καλή χώνεψη… από τα ζεστά Τρίκαλα.

«ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ» σε όλους και ειδικά στους εορτάζοντες.
Τέτοια ώρα επειδή οι περισσότεροι από εσάς έχετε φάει, σας ευχόμαστε για το υπόλοιπο της ημέρας καλή χώνεψη και καλό μεσημεριανό ύπνο…
Τα χαιρετίσματά μας στους ξενιτεμένους αναγνώστες μας και συγχωριανούς, ειδικά από Γερμανία, Αμερική, Καναδά και Αυστραλία. Η σημερινή ημέρα στα Τρίκαλα, δε θυμίζει κατά τον καιρό τουλάχιστον Χριστούγεννα, αλλά Πάσχα, ( γι’ αυτό κι εμείς ψήσαμε οβελία), καθώς όπως βλέπετε και στη φωτό από το αυτοκίνητο, το θερμόμετρο δείχνει
22 βαθμούς! ...
Αυτή την ώρα στα Τρίκαλα επικρατεί ελαφριά συννεφιά με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και πνέει ζεστό αεράκι του νοτιά. Από φίλους στη Ρόδο, μάθαμε ότι στους χειμερινούς κολυμβητές προστέθηκαν κι άλλοι και το απόλαυσαν σήμερα κάνοντας τις καθιερωμένες βουτιές.
Διαβάστε περισσότερα...