Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010

2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Καρδίτσας Πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής


Έπεσε η αυλαία του 2ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Καρδίτσας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Φεβρουαρίου του 2010. Το Συνέδριο σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία καθώς εγγράφηκαν και παρακολούθησαν πάρα πολλοί συμπολίτες μας.
Η Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.) του 2ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου για το Ν. Καρδίτσας, μετά τη λήξη του Συνεδρίου και αφού έλαβε...
...υπόψη της το σύνολο των χαιρετισμών που απευθύνθηκαν, των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν, των παρεμβάσεων που έγιναν, της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε από τους συνέδρους και της σύνοψης των συμπερασμάτων που διατύπωσε στο τέλος του Συνεδρίου το μέλος του Προεδρείου της, Καθηγητής Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, διατυπώνει το ακόλουθο πόρισμα:
1. Στο 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο παρουσιάστηκαν 45 εισηγήσεις, έγιναν 21 παρεμβάσεις και υποβλήθηκαν προς τους εισηγητές περισσότερες από 150 ερωτήσεις. Τα στοιχεία αυτά μαρτυρούν την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την παραπέρα ανάπτυξη της περιοχής και τη σημασία που δίδει η επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα για την εν λόγω περιοχή.
2. Στο συνέδριο πήραν μέρος εκπρόσωποι φορέων, επαγγελματίες, αγρότες και πλήθος επιστημόνων του Νομού, αλλά και επιστημόνων εκτός Νομού που ενεργοποιούνται επαγγελματικά ή ερευνητικά στο Νομό Καρδίτσας. Εγγράφηκαν ως σύνεδροι 970 άτομα και εκατοντάδες ακόμη παρακολούθησαν το Συνέδριο χωρίς να εγγραφούν. Παρουσιάστηκαν πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα που αφορούν στο Νομό και ένα μεγάλο μέρος των εισηγήσεων και των παρεμβάσεων έγινε από νέους επιστήμονες και ερευνητές, οι περισσότεροι των οποίων είναι συμπολίτες ή εργάζονται επιστημονικά και δραστηριοποιούνται ερευνητικά στο Νομό μας ή στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.
3. Το 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο ήταν σαφώς πιο στοχευμένο από το πρώτο και κατά την πορεία του Συνεδρίου αναδείχθηκαν με σαφήνεια οι στόχοι του. Κατά κοινή ομολογία των συνέδρων ήταν περισσότερο βελτιωμένο από το πρώτο (αριθμός συνέδρων, παρεμβάσεις, ερωτήσεις, πλούτος εισηγήσεων, θεματολογία, οργάνωση), ενώ παράλληλα φάνηκε και η συμβολή του προηγουμένου συνεδρίου για την επιτυχία του δευτέρου.
4. Οι επιστήμονες εισηγητές, εξειδικευμένοι στα αντικείμενά τους εισηγήθηκαν ειδικά και σύγχρονα θέματα, ενώ παράλληλα από την Επιστημονική Επιτροπή καταγράφηκε η χρησιμοποίηση σύγχρονης ερευνητικής μεθοδολογίας και η διατύπωση πρωτότυπων σκέψεων και ιδεών, πολλές από τις οποίες είναι άμεσα υλοποιήσιμες.
5. Αποδείχθηκε ότι η Επιστημονική Επιτροπή ορθά έπραξε και επέλεξε για την έναρξη του Συνεδρίου τα τρία βασικότερα ζητήματα που απασχολούν το Νομό, δηλαδή την εκτροπή του Αχελώου, την νέα οδική αρτηρία Ε-65 και την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2013. Η πορεία του Συνεδρίου, η συζήτηση που έγινε και τα δημοσιεύματα που ακολούθησαν στον τοπικό τύπο, έδειξαν το μέγιστο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για τα εν λόγω ζητήματα, καθότι η επίλυσή τους συνδέεται άμεσα και καθοριστικά με το μέλλον του Νομού μας.
6. Η Επιστημονική Επιτροπή επισημαίνει την έντονη παρουσία του πολιτικού κόσμου του νομού μας αλλά και της Δυτικής Θεσσαλίας γενικότερα, καθώς και την αμέριστη συμπαράσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής και των αναπτυξιακών και επαγγελματικών φορέων της. Ο συνδυασμός της παρουσίας και του ενδιαφέροντος αυτών είχε ως αποτέλεσμα να αναδειχθούν, κατά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, τρόποι και μέθοδοι ενίσχυσης του εισοδήματος των παραγωγών τόσο του πρωτογενή όσο και του δευτερογενή και τριτογενή τομέα του Νομού, μέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας των παραγωγικών συντελεστών. Για την αύξηση αυτή της παραγωγικότητας σημαντική ήταν η συμβολή των νέων συνέδρων και του ενδιαφέροντος αυτών για την παραμονή τους και τη δραστηριοποίησή τους στον τόπο τους.
7. Διατυπώθηκαν σαφείς αναπτυξιακές προοπτικές του Νομού μέσω συγκεκριμένων προτάσεων, όπως η κατασκευή στην περιοχή, σε συνεργασία με όμορους νομούς, αεροδρομίου cargo, η διάδοση και εφαρμογή στο Νομό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων περιφερειακών μοντέλων, η παραπέρα εφαρμογή επιχειρηματικών δικτύων, η καλύτερη διάθεση των τοπικών προϊόντων μέσω πρωτότυπων εφαρμογών μάρκετινγκ (όπως πλίθινη αγορά και όχι μόνο) κ.λπ.
8. Πέρα από την αναγκαιότητα της ενίσχυσης του υδάτινου δυναμικού του Νομού μέσω της μερικής εκτροπής του άνω ρου Αχελώου, επιστήμονες και τεχνικοί του Νομού, αλλά και εκτός Νομού που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας, ανέδειξαν τα υδρογεωλογικά προβλήματα της περιοχής και έδωσαν ξεκάθαρες λύσεις ενίσχυσης του υδροφόρου ορίζοντα και του υδροδυναμικού αυτής. Στο σημείο αυτό η Ε.Ε. οφείλει να επισημάνει και την έντονη παρουσία του αναγκαίου επιστημονικού δυναμικού για σημαντικά ζητήματα (όπως είναι η αναγκαιότητα του νερού άρδευσης) και την προθυμία του να πραγματοποιήσει τις ικανές και αναγκαίες αλλαγές, στο πλαίσιο των κλιματικών αλλαγών και του ενδεχομένου μείωσης των βροχοπτώσεων.
9. Δεδομένης της δυσμενούς για τους αγρότες μας αλλαγής της ΚΑΠ (Κοινής Αγροτικής Πολιτικής) μετά το 2013, το συνέδριο διατύπωσε μεθόδους ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος μέσω νέων καλλιεργειών (όπως στέβια, γλυκό σοργο, κ.ά.) βιολογικής καλλιέργειας προϊόντων ποιότητας, αξιοποίησης της βόσκησης και των βοσκοτόπων του Νομού, μείωσης του κόστους παραγωγής με την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και γενικότερα νέων τρόπων ενίσχυσης αυτών με ενδογενή ανάδειξη και αξιοποίηση τοπικών πόρων, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής, Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης στον αγροτικό τομέα (οργανωμένες κοινωνίες της ευρωπαϊκής υπαίθρου). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί και η πρόταση για εναλλακτικές μορφές υδατοκαλλιεργειών (γλυκού νερού) στο Νομό μας, πρόταση – συμβολή της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εδρεύει στο Νομό μας.
10. Με αφορμή τις παραπάνω διατυπώσεις η Επιστημονική Επιτροπή επισημαίνει την έντονη και ουσιαστική παρουσία στο Συνέδριο τόσο του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, όσο και του ΤΕΙ Καρδίτσας, με αξιόλογες εισηγήσεις και παρεμβάσεις οι οποίες κινούνται μέσα στο πλαίσιο της άμεσης υλοποίησης.
11. Σημαντικές ήταν οι σκέψεις και οι προτάσεις που προέκυψαν από τις εισηγήσεις για την αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς του Νομού μας και η διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου προγράμματος για παραπέρα ανάδειξη αυτής, μέσα και από πρωτοποριακές ιδέες όπως το μυθολογικό πάρκο και όχι μόνο.
12. Ενδιαφέρουσα ήταν και η τοποθέτηση ειδικών επιστημόνων για αξιοποίηση λατομικών περιοχών του Νομού, σε συνδυασμό με τη διατήρηση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος ιδιαίτερα στους παραδοσιακούς και τουριστικούς οικισμούς, καθώς και για την αναγκαία ενεργειακή στόχευση για βιωσιμότητα του Νομού χωρίς την εξάντληση των υφιστάμενων ενεργειακών πόρων.
13. Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ανάδειξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής και η αξιοποίηση του υφιστάμενου αποθέματος κοινωνικού κεφαλαίου αυτής με τη συμβολή της Αναπτυξιακής Καρδίτσας (ΑΝΚΑ), του Επιμελητηρίου της Πόλης, της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
14. Διαπιστώθηκε ότι τα Επιχειρηματικά Δίκτυα στο Νομό, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει η δημιουργία τους, είναι αδήριτη ανάγκη, με τη συμβολή των φορέων (νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, Επιμελητήριο, ΑΝΚΑ) να προχωρήσουν και να οργανωθούν και σε άλλους τομείς της ανθρώπινης – επαγγελματικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι η «επιχειρηματικότητα», ως έννοια και ως πράξη, έχει ακόμα τεράστια περιθώρια παραπέρα βελτίωσης, και ειδικότερα σε χαλεπούς καιρούς όπως είναι η περίοδος της παγκόσμιας και εθνικής οικονομικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα.
15. Σημαντική ήταν η παρουσία ειδικών πολεοδόμων και χωροτακτών, τόσο από την πλευρά της ακαδημαϊκής κοινότητας, όσο και από την πλευρά των ελεύθερων επαγγελματιών και ερευνητών επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στο Νομό μας. Οι προτάσεις που έγιναν ήταν σημαντικές και υλοποιήσιμες για βιώσιμες πόλεις και οικισμούς στο Νομό μας, στο πλαίσιο πάντοτε της αειφορίας.
16. Ο εναλλακτικός τουρισμός στο Ν. Καρδίτσας αποτελεί πλέον μία ευχάριστη πραγματικότητα, δεδομένου ότι η Καρδίτσα είναι πλέον προορισμός εναλλακτικού προορισμού ως Νομός των Λιμνών και του εξαίρετου φυσικού κάλλους. Διατυπώθηκαν υλοποιήσιμες προτάσεις επιμήκυνσης του χρόνου παραμονής των τουριστών στην περιοχή μας, βελτίωσης των τουριστικών υποδομών, επέκτασης του εναλλακτικού τουρισμού και στην πεδινή ζώνη του Νομού και προπάντων εμπλουτισμού και αναβάθμισης του υφιστάμενου σήμερα εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος.
17. Προτάσεις όπως πράσινος τουρισμός, ενδογενής ανάπτυξη και μάλιστα ενδογενής αγροτική ανάπτυξη, χωρίς τη «βακτηρία» ισχυρών εισοδηματικών ενισχύσεων (εναλλακτικές καλλιέργειες, συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης, βιολογική παραγωγή και εξειδικευμένα προϊόντα ποιότητας) και γενικότερα πράσινη ανάπτυξη, με βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό, με ποδήλατο και ποδηλασία και με άλλα παρόμοια πρωτοποριακά στοιχεία πράσινης (ή αειφορικής) ανάπτυξης «σημάδεψαν» επιτυχώς το 2ο αναπτυξιακό συνέδριο του Νομού μας.
18. Η Επιστημονικού Επιτροπή του 2ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου διαπιστώνει ότι η περίοδος την οποία διανύουμε είναι άκρως κομβική όχι μόνο για τον πλανήτη μας, όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά και για την ιδιαίτερη πατρίδα μας, τον τόπο που μας γέννησε και μας έθρεψε, την Καρδίτσα μας. Οι εξελίξεις οι οποίες διαδραματίζονται σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο είναι άκρως φρενήρεις και σημαδεύουν εμάς και τα παιδιά μας και είναι ικανές να σημαδέψουν και τις επερχόμενες γενεές.
Σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο Νομού Καρδίτσας θέματα όπως η αναγκαιότητα της συγχώνευσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της παραπέρα μεγέθυνσης αυτών, το αναιμικό έως ανύπαρκτο αγροτοσυνεταιριστικό κίνημα, η έλλειψη φορέων Κοινωνικής Οικονομίας ή αλλιώς η μειωμένη παρουσία της συλλογικής προσπάθειας στην περιοχή μας, ο αναπτυξιακός δυισμός μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλίας εις βάρος της Δυτικής και τα προβλήματα για την πραγματοποίηση των έργων όπως του Αχελώου και της Ε-65, σε συνδυασμό με τη διαφοροποίηση της ΚΑΠ μετά το 2013, υποδηλώνουν το κομβικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε ως Νομός της χώρας και ως περιοχή στο «ευρωπαϊκό γίγνεσθαι» και προκαλούν αισθήματα απαισιοδοξίας. Στα αισθήματα αυτά το επιστημονικό δυναμικό του Νομού μας, ύστερα από την εργώδη συνολική προσπάθεια του 2ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου, δίδει την απάντηση με τις αισιόδοξες διαπιστώσεις:
• της ισχυρής θέλησης των ανθρώπων της,
• της ανάδειξης και αξιοποίησης των πόρων της (ανθρώπινων, κοινωνικοοικονομικών και φυσικών),
• του εξαίρετου φυσικού κάλλους της περιοχής και του σημαντικού έργου που πραγματοποιήθηκε από την Πολιτεία αλλά και ενδογενώς κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Συμπερασματικά, βλέπουμε μπροστά, ξεχνάμε και διαγράφουμε το όποιο αντι-αναπτυξιακό παρελθόν και χαράσσουμε το μέλλον, το αναπτυξιακό μας μέλλον, σε συνεργασία, «άνθρωποι της γνώσης» και «άνθρωποι της παραγωγής» μαζί.
Η Επιστημονική Επιτροπή
του 2ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου
Διαβάστε περισσότερα...

Ο Γιώργος Παπανδρέου για τις δύσκολες στιγμές που περνάει η Ελλάδα

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟ ΔΙΠΛΟ...
...ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΚΑΤΑ 1,4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΚΑΙ ΤΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΠΟΥ ΕΞΟΡΓΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ.

Ο Πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, συναντήθηκε σήμερα με τους Διοικητές και Υποδιοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας. Στο χαιρετισμό του επισήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:

Οφείλουμε μέσα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες να κάνουμε κάθε τι που περνά από το χέρι μας για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες, κάθε τι που περνά από το χέρι μας για να λειτουργήσει όσο καλύτερα γίνεται το δίχτυ ασφαλείας για τους αδύναμους, για να διαφυλάξουμε τη συνοχή της κοινωνίας.
Οι επιλογές και οι πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια απαξίωσαν συστηματικά και μάλιστα, υπερχρέωσαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άφησαν να κυριαρχεί η σπατάλη, πολλές φορές και η ασυδοσία. Έχουμε τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό. Υπάρχουν τα τεράστια χρέη των νοσοκομείων, που δημιουργήθηκαν από το 2005 και μετά, τα οποία εκτιμώνται σε 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ.Έτσι λοιπόν, το Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας, δεν είναι μόνο ένα Πρόγραμμα δημοσιονομικής διαχείρισης αλλά και ένα Πρόγραμμα πραγματικής ανασυγκρότησης των θεσμών, ώστε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να προσφέρουν με σωστό τρόπο τις υπηρεσίες που αξίζει ο Ελληνικός λαός. Στο χώρο της υγείας, στοχεύουμε να μειώσουμε τις δαπάνες για προμήθειες στα νοσοκομεία, κατά 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ.Οι διοικήσεις των νοσοκομείων, έχουν διπλό χρέος. Την εξοικονόμηση και την καλύτερη υπηρεσία προς τον πολίτη.Είμαστε αποφασισμένοι να εξαλείψουμε αντιλήψεις και πρακτικές, μέσα από τη διαφάνεια, μέσα από απλές διαδικασίες, οι οποίες θα αξιοποιήσουν στο έπακρο τα χρήματα του Έλληνα πολίτη και βεβαίως, προς όφελος του συλλογικού συμφέροντος.
Χρειάζεται να αναπτύξουμε τη σωστή λειτουργία των δομών της υγείας στην Περιφέρεια, με έμφαση ιδιαίτερα σε περιοχές όπου εκ των πραγμάτων δημιουργούνται ανισότητες, όπως είναι τα νησιά μας, οι απομακρυσμένες και φτωχότερες περιοχές. Και βεβαίως, χρειάζεται ο καθένας σας να προωθήσει άμεσα και το θέμα της μηχανογράφησης των νοσοκομείων και γενικότερα του Συστήματος Υγείας.Πάμε σε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας, που σέβεται, προστατεύει, κάνει τον πολίτη να αισθάνεται αξιοπρεπής, δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας. Πρέπει να τελειώνουμε με τα φακελάκια, τις σπατάλες, το παράλογο κόστος των προμηθειών που εξοργίζουν τους πολίτες. Αυτή η μάχη ξέρουμε ότι είναι δύσκολη και επίπονη, αλλά θα είναι και νικηφόρα μάχη, γιατί είμαστε όλοι αποφασισμένοι να τη δώσουμε και να τη δώσουμε αποτελεσματικά.ΧΙΛΙΑΔΕΣ «ΛΑΒΡΑΚΙΑ» ΣΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΦΟΡΟΔΙΕΦΕΥΓΑΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΦΗΣΕ ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ...

1. Ακίνητα που ξεπερνούν σε αξία τα πέντε δισ. ευρώ έχουν στην κατοχή τους 26.165 φορολογούμενοι, οι οποίοι χρωστούν στην εφορία 520 εκατ. ευρώ! Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την διενέργεια ενός νέου ειδικού ελέγχου, που αφορά φορολογούμενους με σημαντικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αποφάσεων της Ειδικής Επιτελικής Ομάδας Εργασίας, που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών για τη μελέτη και δημιουργία σχεδίου εφαρμογής ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

2. Ο νέος έλεγχος αφορά φορολογούμενους με σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές σε κεφάλαιο, που βεβαιώθηκαν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009, και για τους οποίους δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο, σε συνδυασμό με την ακίνητη περιουσία τους. Σκοπός είναι να διαπιστωθεί πόσοι από αυτούς διαθέτουν ακίνητη περιουσία, ώστε να βοηθηθούν τα τμήματα δικαστικού των ΔΟΥ στην έγκαιρη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της είσπραξης του χρέους. Δεν μπορεί αυτά τα χρέη να είναι ανείσπρακτα και μάλιστα, από ανθρώπους οι οποίοι σαφέστατα έχουν την οικονομική δυνατότητα, πέρα από την υποχρέωση, να καταβάλλουν τα χρέη τους.

3. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν εκείνες οι υποδομές, έτσι ώστε να μπορεί να «συλλαμβάνεται» αυτός ο οποίος φοροδιαφεύγει. Και επειδή αυτοί οι μηχανισμοί, επί πεντέμισι χρόνια, είχαν αδρανοποιηθεί, αν όχι καταργηθεί, από εδώ και πέρα στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε υποδομές και μηχανισμούς, έτσι ώστε να σταματήσει η ατιμωρησία αυτών που δεν καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους προς το ελληνικό δημόσιο, προκειμένου να ενισχυθούν με δίκαιο τρόπο τα δημόσια έσοδα.
Μας εστάλει από το κ. Περικλή Πελεκάνο.
Διαβάστε περισσότερα...

Αναφορά Σ. Χατζηγάκη για το Ροπωτό

Αναφορά σχετικά με το κατολισθητικό φαινόμενο που έπληξε το Ροπωτό κατέθεσε ο βουλευτής Ν. Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας κ. Σωτήρης Χατζηγάκης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κ. Γ. Ραγκούση και την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Κ. Μπατζελή. Ο τρικαλινός βουλευτής και πρώην υπουργός ζητά...
...από τους αρμοδίους υπουργούς να δράσουν άμεσα και υπογραμμίζει την αναγκαιότητα άμεσης λήψης μέτρων προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο, αλλά και να ληφθεί μέριμνα για τους κατοίκους του χωριού που έχουν πληγεί.
Από το πολιτικό γραφείο
Διαβάστε περισσότερα...

Ανάπλαση στην πλατεία Ρήγα Φεραίου

Την πλατεία Ρήγα Φεραίου επισκέφθηκε χθες ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Μιχάλης Ταμήλος συνοδευόμενος από την προϊσταμένη των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φανή Τσαπάλα, την προϊσταμένη της Υπηρεσίας Πρασίνου κ. Μαρία Ντότα καθώς και μηχανικούς του Δήμου μας. Αντικείμενο της επίσκεψης ήταν...
...να διερευνηθούν επιτόπια οι προτάσεις ενόψει των εργασιών ανάπλασης τις οποίες προτίθεται να ξεκινήσει ο Δήμος Τρικκαίων στη συγκεκριμένη πλατεία. Παράλληλα εξετάσθηκαν οι πιθανές λύσεις για την διευθέτηση και την αρμονική συνύπαρξη πρασίνου και ελεύθερου χώρου στη νέα ανακαινισμένη πλατεία.
Όπως είναι γνωστό, οι εργασίες ανάπλασης της πλατείας Ρήγα Φεραίου που αναμένεται να ξεκινήσει ο Δήμος Τρικκαίων κρίνονται αναγκαίες για τρεις κυρίως λόγους:
Αφενός, για να ανανεωθεί ένας δημόσιος ελεύθερος χώρος που ουσιαστικά παραμένει ως έχει για πολλές δεκαετίες. Αφετέρου, για να επιδιορθωθούν οι πλάκες της πλατείας οι οποίες έχουν σπάσει ή έχουν «τιναχθεί» από τις ρίζες των μεγάλων πλατανιών που βρίσκονται εκεί. Τέλος, για να υπάρξει σωστή διευθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων των παρακείμενων καταστημάτων, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζονται οι επαγγελματίες αλλά και να μένει ικανοποιητικός ελεύθερος χώρος για τους διερχόμενους δημότες.
Να σημειωθεί πάντως ότι κύριο μέλημα του Δήμου είναι να υπάρξει μια σύγχρονη επέμβαση στην ιστορική αυτή πλατεία της πόλης μας χωρίς να μειωθεί καθόλου το πράσινο των δένδρων και των καλλωπιστικών φυτών της.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διαβάστε περισσότερα...

Επίσκεψη Λέγκα στο δημοτικό διαμέρισμα Ροπωτού του Δήμου Πύλης

Επίσκεψη στις πληγείσες από τις κατολισθήσεις περιοχές του δημοτικού διαμερίσματος Ροπωτού του Δήμου Πύλης θα πραγματοποιήσει στις 10.30 αύριο το πρωί ο βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας Ν. Λέγκας.
Ο πρώην Υφυπουργός θα συναντηθεί με...
...εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατοίκους της περιοχής.
Υπενθυμίζεται ότι ο Τρικαλινός πολιτικός με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ζητά από τους συναρμόδιους Υπουργούς πέρα από την ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης έκτακτης ανάγκης, και την ανακοίνωση άμεσων μέτρων για την προστασία αφενός των ανθρώπινων ζωών και αφετέρου των περιουσιών των κατοίκων της περιοχής, τη λήψη μέτρων για την οριστική επίλυση του προβλήματος.
Από το πολιτικό γραφείο
Διαβάστε περισσότερα...

ΣΙΝΕΑΚ: ΣΡΕΚ Ο ΤΡΙΤΟΣ

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος στα πλαίσια των ειδικών προβολών για τα παιδιά (ΣΙΝΕΑΚ) θα προβάλλει αυτή τη Κυριακή σε δύο προβολές 11.30 (πρωί) και 17.30 (απόγευμα), στη αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου στο Μύλο Ματσόπουλου, την μεταγλωττισμένη ταινία κινουμένων σχεδίων
ΣΡΕΚ Ο ΤΡΙΤΟΣ
Γενική είσοδος 4 ευρώ.
Η συνέχεια που όλοι περιμέναμε…Η ταινία που κατάφερε να αλλάξει την άποψη πως τα καρτούν είναι μόνο για παιδιά τριτώνει και οι αγαπημένοι μας ήρωες επιστρέφουν σε μια εποχή δύσκολη για…βασιλείες: Γιατί… όταν ο Σρεκ παντρεύτηκε τη Φιόνα, το μόνο που δεν περίμενε ήταν να γίνει ο επόμενος Βασιλιάς της Πέρα Πέρα Χώρας. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια για εκείνον και έτσι, από τη μια στιγμή στην άλλη… ο θρόνος τον καλεί! Ο μόνος τρόπος να γλιτώσει είναι να βρει, με τη βοήθεια των πιστών του φίλων, του Γαϊδάρου και του Γάτου, έναν άξιο διάδοχο για το θρόνο… Και ο ξάδερφος της Φιόνα, ο νεαρός Άρτι μπορεί φαινομενικά να πληροί τις προδιαγραφές, αλλά απαιτείται πολύ δουλειά ώσπου να εξελιχθεί σε ικανό βασιλιά… Και σα να μην του έφταναν αυτά… ο Σρεκ καλείται να αντιμετωπίσει και τις ευθύνες μιας πατρότητας
Διαβάστε περισσότερα...

Συγκριτικό μέγεθος στο θέμα μάρκετινγκ…

Φωτό από τις δύο συνεντεύξεις των γαλακτοβιομηχανιών γάλακτος ΟΛΥΜΠΟΣ και ΤΡΙΚΚΗ. Στη μία φαίνονται τα δύο σταντ με τα δύο είδη φρέσκου γάλακτος της γαλακτοβιομηχανίας ΟΛΥΜΠΟΣ και στην άλλη, μέσα στη σακούλα τα δύο είδη φρέσκου γάλακτος του Εργοστασίου γάλακτος Τρικάλων ΤΡΙΚΚΗ. Σε ερώτηση που κάναμε...
...στον Πρόεδρο της ΤΡΙΚΚΗ κ. Κώστα Μαράβα γιατί τα έχετε έτσι τα γάλατα μέσα στη σακούλα και δεν κάνατε μια καλύτερη παρουσίαση. Μας απάντησε: «…μα αφού εμείς δεν το έχουμε ανάγκη, ο κόσμος το ξέρει, τι να παρουσιάσουμε δηλαδή;…» Διαβάστε περισσότερα...