Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2010: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ν. Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2010
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ν. Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι γενικοί σκοποί του Προγραμματισμού του έτους 2010 είναι η προώθηση της ανάπτυξης του νομού μας σε εναρμόνιση πάντα με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού που έχουν τεθεί σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η κομβική θέση του Νομού σε συνδυασμό με την ύπαρξη σημαντικών φυσικών πόρων (εύφορη πεδιάδα, αξιόλογος ορεινός όγκος, υδατικό δυναμικό, κεντρική θέση στο γεωγραφικό χάρτη της χώρας κ.λπ.) δημιουργεί πραγματικά αναπτυξιακά δεδομένα. Εν τούτοις όμως η κατάσταση του νομού παραμένει δυσχερής σε σχέση με τους ρυθμούς και τα επίπεδα ανάπτυξης της Αν. Θεσσαλίας…


Μέλημά μας ως Νομαρχιακή Αρχή είναι να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση του Νομού. Προτάσσουμε τα αγροτικά ζητήματα αφού ο νομός μας είναι αγροτικός, στηρίζοντας ταυτόχρονα την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση και την αύξηση του τουρισμού. Μαζί με τις άυλες δράσεις που υποστηρίζουν τα παραπάνω, η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών αποτελεί επίσης προτεραιότητά μας. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται πάντα η ανάπτυξη συνεργασιών με διάφορες κοινωνικό-οικονομικές ομάδες του νομού (νέοι, ηλικιωμένοι, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, αγρότες, έμποροι κλπ) και φορείς του νομού με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή ποιοτικών τοπικών υπηρεσιών.Παράλληλα στοχεύουμε στην βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη με την καλύτερη εξυπηρέτηση και την βελτίωση των «μικρών πραγμάτων» που κάνουν πιο εύκολη τη ζωή του. Η υποστήριξη δράσεων που δίνουν ταυτότητα στο νομό ή μπορούν να τον καταστήσουν σημείο αναφοράς στη χώρα, όπως η χρήση ποδηλάτου, το τοπικό σύμφωνο ποιότητας, τα πιλοτικά προγράμματα που συνδυάζουν αγροτική παραγωγή, συλλογικότητα, τυποποίηση, έρευνα αγοράς και διάθεση προϊόντων είναι στις βασικές επιλογές μας. Τα μέχρι τώρα πεπραγμένα μας και οι στόχοι μας για την επόμενη χρονιά ανά τομέα περιγράφονται περιληπτικά στις παρακάτω γραμμές. Βέβαια ο προγραμματισμός έχει μακρόπνοο χαρακτήρα και δεν περιορίζεται σε ετήσια πλαίσια. Αυτό έχει σαν συνέπεια στην παρουσίαση του προγράμματος να καταγράφονται στόχοι και επιδιώξεις που κατά καιρούς απασχόλησαν τα συλλογικά όργανα και τους φορείς του Νομού.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ –ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Στο μεγάλο ερώτημα, που αποτελεί και στοίχημα για την επιβίωση των αγροτών, τι θα γίνει στη γεωργία μετά το 2013, δυστυχώς το Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης δεν προσπάθησε να απαντήσει. Από την πλευρά μας, πέραν της στήριξης που παρέχουμε και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε στα αιτήματα των αγροτών και στις παραδοσιακές καλλιέργειες, στα πλαίσια της προετοιμασίας για την επόμενη μέρα της γεωργίας, τη χρονιά που έρχεται θα επιδιώξουμε να ενθαρρύνουμε τις συλλογικές δομές των αγροτών ξεκινώντας από τις μικρές οικονομικές δραστηριότητες που θα λειτουργήσουν ως παραδείγματα, όπως: βοοειδή κρεατοπαραγωγής, μελισσοκομία, κονικλοτροφία, αμπελοοινικός τομέας, κηπευτικά, μποστανικά, όσπρια, αρωματικά φυτά, μηδική, κ.λπ. Στόχος μας είναι, χωρίς να παραβλέπουμε την αναγκαιότητα να διατηρηθούν οι παραδοσιακές καλλιέργειες, η παράλληλη ανάπτυξη του αγροτοδιατροφικού τομέα, με ταυτόχρονη αναβάθμιση της ποιότητας των Καρδιτσιώτικων προϊόντων ώστε η γεωγραφική ένδειξη να αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα, η αύξηση του ποσοστού τυποποίησης, η έρευνα αγορών με στόχο τη διάθεση των προϊόντων απ’ ευθείας στους καταναλωτές μέσω τοπικών αγορών ή με την μείωση των μεσαζόντων και η έμφαση στη βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία με τη χωροθέτηση στην πόλη της Καρδίτσας λαϊκής αγοράς βιολογικών προϊόντων. Πρόθεσή μας, πέραν των δικών μας πόρων που θα διαθέσουμε για το σκοπό αυτό είναι, να υποβάλλουμε για χρηματοδότηση στη νέα διοίκηση του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης σχετικό πιλοτικό πρόγραμμα. Επιγραμματικά το πλαίσιο της στήριξης του αγροτικού κόσμου περιγράφεται με τις εξής ενέργειες & επιδιώξεις: 1. Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης στα επενδυτικά προγράμματα των αγροτών για τη δημιουργία ή τη βελτίωση των εκμεταλλεύσεών τους.
2. Επιτάχυνση των διαδικασιών των επιδοματικών ενισχύσεων (προγράμματα νιτρορύπανσης κλπ)3. Εφαρμόζουμε μέσω των γεωτεχνικών υπηρεσιών μας τακτική ενημέρωση και παροχή συμβουλών προς τους αγρότες, για τα προγράμματα που «τρέχουν». 4. Οργανώσαμε τη δικτύωση με τους γεωτεχνικούς των Δήμων, με σκοπό την πληρέστερη και ευέλικτη εξυπηρέτηση των αγροτών (προγραμματική σύμβαση με την ΤΕΔΚ5. Στήριξη της ποιότητας των ντόπιων αγροτικών προϊόντων (δημιουργία βιολογικής αγοράς, προώθηση & προβολή κ.ά). 6. Ενθάρρυνση νέων μορφών συλλογικής οργάνωσης των αγροτών και έμφαση στην τυποποίηση και στην απ’ ευθείας διάθεση των προϊόντων στον καταναλωτή(Δίκτυα, ομάδες, συνεταιρισμοί κ.ά).ΥΠΟΔΟΜΕΣΤα έτη 2007-2008 και το τρέχον έτος ο προϋπολογισμός των έργων αρμοδιότητάς μας, που κατασκευάσαμε στο νομό μας, ξεπερνά τα 20 εκ. € με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Με μια σειρά παρεμβάσεων εξασφαλίσαμε επαρκείς ποσότητες νερού, λύσαμε προβλήματα άρδευσης, αποκαταστήσαμε αντιπλημμυρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα. Συνεργαστήκαμε στενά με την ΕΥΔΕ – ΟΣΥΕ και συμβάλλαμε για την ολοκλήρωση των εργολαβιών που αφορούσαν τα κλειστά αρδευτικά δίκτυα Σμοκόβου.Συνεχίζουμε με την επιδίωξη ένταξης στο πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» των έργων που έχουν εγκριθεί στο Νομ. Συμβούλιο με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής. Η συνέχιση της κατασκευής των έργων Αχελώου και των κλειστών αρδευτικών δικτύων Σμοκόβου παραμένει αδιαπραγμάτευτη θέση μας και θα επιδιώξουμε δεσμεύσεις των Υπουργείων και κλειστά χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων & ζωτικής σημασίας έργων.Το 2010 από το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» θα επιδιωχθεί η δημοπράτηση των παρακάτω εγγειοβελτιωτικών έργων: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΛΛΟΥ – ΟΡΦΑΝΩΝ, προϋπολογισμού 10 εκ. €,ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑΥΡΩΠΟΥ προϋπολογισμού 10 εκ. €,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑΥΡΩΠΟΥ προϋπολογισμού 5 εκ. €, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Λουτρού, Μελισσοχωρίου, Ανάβρας, Καρποχωρίου, προϋπολογισμού 2 εκ. €, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Κυψέλης, Σοφάδων, Δασοχωρίου και Λεύκης, προϋπολογισμού 9,3 εκ. €, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ Καππά – Χάρμα, Αγιοπηγής – Μαύρικας, Καλλιθήρου, Μαυροματίου προϋπολογισμού 6,6 εκ. €, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ προϋπολογισμού 2 εκ. €. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΣΟΦΑΔΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ προϋπολογισμού 2 εκ. €. Επίσης από πόρους ΚΑΠ θα εκτελεστούν τα έργα: κατασκευής αντλιοστασίων, κατασκευής και καθαρισμού τάφρων, κατασκευής τεχνικών, αγροτικής οδοποιίας, αγροτικού εξηλεκτρισμού, προϋπολογισμού 3 εκ. €.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2010ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ν. Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΕΙΣΑΓΩΓΗΟι γενικοί σκοποί του Προγραμματισμού του έτους 2010 είναι η προώθηση της ανάπτυξης του νομού μας σε εναρμόνιση πάντα με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού που έχουν τεθεί σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η κομβική θέση του Νομού σε συνδυασμό με την ύπαρξη σημαντικών φυσικών πόρων (εύφορη πεδιάδα, αξιόλογος ορεινός όγκος, υδατικό δυναμικό, κεντρική θέση στο γεωγραφικό χάρτη της χώρας κ.λπ.) δημιουργεί πραγματικά αναπτυξιακά δεδομένα. Εν τούτοις όμως η κατάσταση του νομού παραμένει δυσχερής σε σχέση με τους ρυθμούς και τα επίπεδα ανάπτυξης της Αν. Θεσσαλίας. Μέλημά μας ως Νομαρχιακή Αρχή είναι να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση του Νομού. Προτάσσουμε τα αγροτικά ζητήματα αφού ο νομός μας είναι αγροτικός, στηρίζοντας ταυτόχρονα την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση και την αύξηση του τουρισμού. Μαζί με τις άυλες δράσεις που υποστηρίζουν τα παραπάνω, η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών αποτελεί επίσης προτεραιότητά μας. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται πάντα η ανάπτυξη συνεργασιών με διάφορες κοινωνικό-οικονομικές ομάδες του νομού (νέοι, ηλικιωμένοι, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, αγρότες, έμποροι κλπ) και φορείς του νομού με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή ποιοτικών τοπικών υπηρεσιών.Παράλληλα στοχεύουμε στην βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη με την καλύτερη εξυπηρέτηση και την βελτίωση των «μικρών πραγμάτων» που κάνουν πιο εύκολη τη ζωή του. Η υποστήριξη δράσεων που δίνουν ταυτότητα στο νομό ή μπορούν να τον καταστήσουν σημείο αναφοράς στη χώρα, όπως η χρήση ποδηλάτου, το τοπικό σύμφωνο ποιότητας, τα πιλοτικά προγράμματα που συνδυάζουν αγροτική παραγωγή, συλλογικότητα, τυποποίηση, έρευνα αγοράς και διάθεση προϊόντων είναι στις βασικές επιλογές μας. Τα μέχρι τώρα πεπραγμένα μας και οι στόχοι μας για την επόμενη χρονιά ανά τομέα περιγράφονται περιληπτικά στις παρακάτω γραμμές. Βέβαια ο προγραμματισμός έχει μακρόπνοο χαρακτήρα και δεν περιορίζεται σε ετήσια πλαίσια. Αυτό έχει σαν συνέπεια στην παρουσίαση του προγράμματος να καταγράφονται στόχοι και επιδιώξεις που κατά καιρούς απασχόλησαν τα συλλογικά όργανα και τους φορείς του Νομού.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ –ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣτο μεγάλο ερώτημα, που αποτελεί και στοίχημα για την επιβίωση των αγροτών, τι θα γίνει στη γεωργία μετά το 2013, δυστυχώς το Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης δεν προσπάθησε να απαντήσει. Από την πλευρά μας, πέραν της στήριξης που παρέχουμε και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε στα αιτήματα των αγροτών και στις παραδοσιακές καλλιέργειες, στα πλαίσια της προετοιμασίας για την επόμενη μέρα της γεωργίας, τη χρονιά που έρχεται θα επιδιώξουμε να ενθαρρύνουμε τις συλλογικές δομές των αγροτών ξεκινώντας από τις μικρές οικονομικές δραστηριότητες που θα λειτουργήσουν ως παραδείγματα, όπως: βοοειδή κρεατοπαραγωγής, μελισσοκομία, κονικλοτροφία, αμπελοοινικός τομέας, κηπευτικά, μποστανικά, όσπρια, αρωματικά φυτά, μηδική, κ.λπ. Στόχος μας είναι, χωρίς να παραβλέπουμε την αναγκαιότητα να διατηρηθούν οι παραδοσιακές καλλιέργειες, η παράλληλη ανάπτυξη του αγροτοδιατροφικού τομέα, με ταυτόχρονη αναβάθμιση της ποιότητας των Καρδιτσιώτικων προϊόντων ώστε η γεωγραφική ένδειξη να αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα, η αύξηση του ποσοστού τυποποίησης, η έρευνα αγορών με στόχο τη διάθεση των προϊόντων απ’ ευθείας στους καταναλωτές μέσω τοπικών αγορών ή με την μείωση των μεσαζόντων και η έμφαση στη βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία με τη χωροθέτηση στην πόλη της Καρδίτσας λαϊκής αγοράς βιολογικών προϊόντων. Πρόθεσή μας, πέραν των δικών μας πόρων που θα διαθέσουμε για το σκοπό αυτό είναι, να υποβάλλουμε για χρηματοδότηση στη νέα διοίκηση του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης σχετικό πιλοτικό πρόγραμμα. Επιγραμματικά το πλαίσιο της στήριξης του αγροτικού κόσμου περιγράφεται με τις εξής ενέργειες & επιδιώξεις: 1. Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης στα επενδυτικά προγράμματα των αγροτών για τη δημιουργία ή τη βελτίωση των εκμεταλλεύσεών τους. 2. Επιτάχυνση των διαδικασιών των επιδοματικών ενισχύσεων (προγράμματα νιτρορύπανσης κλπ)3. Εφαρμόζουμε μέσω των γεωτεχνικών υπηρεσιών μας τακτική ενημέρωση και παροχή συμβουλών προς τους αγρότες, για τα προγράμματα που «τρέχουν». 4. Οργανώσαμε τη δικτύωση με τους γεωτεχνικούς των Δήμων, με σκοπό την πληρέστερη και ευέλικτη εξυπηρέτηση των αγροτών (προγραμματική σύμβαση με την ΤΕΔΚ5. Στήριξη της ποιότητας των ντόπιων αγροτικών προϊόντων (δημιουργία βιολογικής αγοράς, προώθηση & προβολή κ.ά). 6. Ενθάρρυνση νέων μορφών συλλογικής οργάνωσης των αγροτών και έμφαση στην τυποποίηση και στην απ’ ευθείας διάθεση των προϊόντων στον καταναλωτή(Δίκτυα, ομάδες, συνεταιρισμοί κ.ά).ΥΠΟΔΟΜΕΣΤα έτη 2007-2008 και το τρέχον έτος ο προϋπολογισμός των έργων αρμοδιότητάς μας, που κατασκευάσαμε στο νομό μας, ξεπερνά τα 20 εκ. € με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Με μια σειρά παρεμβάσεων εξασφαλίσαμε επαρκείς ποσότητες νερού, λύσαμε προβλήματα άρδευσης, αποκαταστήσαμε αντιπλημμυρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα. Συνεργαστήκαμε στενά με την ΕΥΔΕ – ΟΣΥΕ και συμβάλλαμε για την ολοκλήρωση των εργολαβιών που αφορούσαν τα κλειστά αρδευτικά δίκτυα Σμοκόβου.Συνεχίζουμε με την επιδίωξη ένταξης στο πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» των έργων που έχουν εγκριθεί στο Νομ. Συμβούλιο με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής. Η συνέχιση της κατασκευής των έργων Αχελώου και των κλειστών αρδευτικών δικτύων Σμοκόβου παραμένει αδιαπραγμάτευτη θέση μας και θα επιδιώξουμε δεσμεύσεις των Υπουργείων και κλειστά χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων & ζωτικής σημασίας έργων.Το 2010 από το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» θα επιδιωχθεί η δημοπράτηση των παρακάτω εγγειοβελτιωτικών έργων: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΛΛΟΥ – ΟΡΦΑΝΩΝ, προϋπολογισμού 10 εκ. €,ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑΥΡΩΠΟΥ προϋπολογισμού 10 εκ. €,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑΥΡΩΠΟΥ προϋπολογισμού 5 εκ. €, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Λουτρού, Μελισσοχωρίου, Ανάβρας, Καρποχωρίου, προϋπολογισμού 2 εκ. €, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Κυψέλης, Σοφάδων, Δασοχωρίου και Λεύκης, προϋπολογισμού 9,3 εκ. €, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ Καππά – Χάρμα, Αγιοπηγής – Μαύρικας, Καλλιθήρου, Μαυροματίου προϋπολογισμού 6,6 εκ. €, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ προϋπολογισμού 2 εκ. €. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΣΟΦΑΔΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ προϋπολογισμού 2 εκ. €. Επίσης από πόρους ΚΑΠ θα εκτελεστούν τα έργα: κατασκευής αντλιοστασίων, κατασκευής και καθαρισμού τάφρων, κατασκευής τεχνικών, αγροτικής οδοποιίας, αγροτικού εξηλεκτρισμού, προϋπολογισμού 3 εκ. €. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ –ΕΜΠΟΡΙΟ –ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΟ Νομός μας παράγει σε μεγάλο ποσοστό πρωτογενώς (Αγροτικός νομός). Το ποσοστό αυτό μοιραία μειώνεται λόγω των παγκόσμιων εξελίξεων και για να την αναπλήρωσή του είναι απαραίτητη η αύξηση του παραγόμενου προϊόντος κυρίως του δευτερογενούς, αλλά και του τριτογενούς τομέα. Από την αρχή της θητείας μας στοχεύουμε στην στήριξη και των άλλων εκτός του αγροτικού, τομέων, ώστε η οικονομία του νομού να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική. Υποστηρίζουμε επενδύσεις σε όλους τους τομείς της παραγωγής και εκτιμούμε ότι η ενίσχυση του δευτερογενή τομέα (μεταποίηση αγροτικών προϊόντων) μέσω της προώθησης νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών(π.χ τρόφιμα-ποτά), της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας (δημιουργία Clusters, σύμφωνα ποιότητας, brand name κλπ), της χρησιμοποίησης σύγχρονων εργαλείων (ολοκληρωμένη διαχείριση κλπ σε όλους τους τομείς της παραγωγικής αλυσίδας), της βελτίωσης των βασικών υποδομών (οδικές συνδέσεις, κόμβοι κλπ), αλλά και του τριτογενή τομέα (εμπόριο-διακίνηση-διάθεση, τουρισμός κλπ υπηρεσίες) θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή του τόπου. Η λειτουργία ΒΙ.ΠΕ. σε συνδυασμό με τους υπό κατασκευή κόμβους του Δέλτα (ο οποίος θα συνδέει την Ε65 με την Λάρισα) και των Σοφάδων (ο οποίος θα συνδέσει την Ε65 με τον Βόλο) αποκτά ιδιαίτερη σημασία, λόγω της κεντροβαρούς θέσης της, στον συγκοινωνιακό ανασχεδιασμό, που συντελείται στην Κεντρική Ελλάδα. Η λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. και των ΒΙΟ.ΠΑ., όπως θα περιλαμβάνονται στο νέο χωροταξικό, αποτελεί για μας, βασική προϋπόθεση για την αύξηση της ελκυστικότητας του νομού για εγκατάσταση μεταποιητικών δραστηριοτήτων.Ειδικότερα η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η αύξηση της απασχόλησης είναι στόχος μας υψηλής προτεραιότητας. Σε συνεργασία με το ΕΒΕ, την ΑΝΚΑ και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις βοηθήσαμε καθοριστικά στη δημιουργία τριών δικτύων συνεργασίας επιχειρήσεων: Τροφίμων και ποτών, Δομικών υλικών και Τοπικό σύμφωνο ποιότητας επιχειρήσεων λίμνης Πλαστήρα. Η συνεργασία θα συνεχιστεί ακόμη πιο έντονα με στόχο την προβολή των επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, τη στήριξή τους από την τοπική αγορά ώστε να αποκτήσουν την οικονομική δυνατότητα να στραφούν περισσότερο σε ξένες αγορές.Σε συνεργασία με το ΕΒΕ, τους εμπορικούς συλλόγους και την ΑΝ.ΚΑ. εκδώσαμε φυλλάδια, ραδιοφωνικά σποτ με στόχο την στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και προϊόντων, τη δημιουργία τοπικής καταναλωτικής συνείδησης. Φέτος θα αυξηθεί ο προϋπολογισμός αυτών των δράσεων και θα προβληθούν και τηλεοπτικά σποτ. Στα άμεσα σχέδια μας περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις:Στήριξη του σημαντικού κλάδου της κτηνοτροφίας σε συνεννόηση με τους τοπικούς χονδρεμπόρους κρέατος, τους κρεοπώλες και τα Super Market που δραστηριοποιούνται στο νομό, με σκοπό την στενότερη συνεργασία τους με τον τοπικό παραγωγό και τον καταναλωτή. Αναδιάταξη του σχεδίου των τοπικών προϊόντων στα μεγάλα καταστήματα της Καρδίτσας, για την προώθησή τους (να δούμε δηλαδή, και συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα με την τακτή παρακολούθηση των πωλήσεων των τοπικών προϊόντων).Δημιουργία μια «τηλεφωνικής γραμμής προστασίας καταναλωτή» για την προστασία του ντόπιου καταναλωτή από την ασυδοσία της αγοράς με σκοπό την επικάλυψη της ανεπάρκειας οργανωμένων ελέγχων που επικρατούν στην αγορά. Συνεργασία με το εκκολαπτόμενο τοπικό καταναλωτικό κίνημα, το οποίο όχι μόνο θα προστατεύσει τον ντόπιο καταναλωτή από την ασυδοσία των κερδοσκόπων, θα συμβάλει και στην τόνωση του ανταγωνισμού, η οποία θα έχει ως συνέπεια καλύτερες τιμές και ανάλογη ποιότητα. Στην κατεύθυνση στήριξης της μεταποίησης, στο τομέα των υποδομών, ολοκληρώσαμε ήδη δυο εργολαβίες, προϋπολογισμού 800.000 € και 400.000 αντίστοιχα, ασφαλτόστρωσης των συνδετηρίων οδών των επιχειρήσεων με το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο και ξεκινάμε μια νέα εργολαβία προϋπολογισμού 400.000 € από δικούς μας πόρους. Παράλληλα επιδιώκουμε να βρούμε πρόσθετους πόρους για να καλύψουμε το σύνολο των αιτημάτων. Επίσης ολοκληρώσαμε τη σύνδεση της ΒΙΠΕ με το δρόμο Καρδίτσα – Λάρισα.Διευκολύνουμε την χωροθέτηση επενδύσεων στο Νομό μας παρεμβαίνοντας για το ξεπέρασμα των εμποδίων και των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων, ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό, τις επενδυτικές πρωτοβουλίες.Η πλήρης ανατροπή που επιτυγχάνεται στα οδικά, συγκοινωνιακά και διαμετακομιστικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής, συνθέτουν ένα ισχυρό διεκδικητικό πλαίσιο για την δημιουργία ενός εμπορευματικού κέντρου, το οποίο θα συμβάλει τοπικά:• στην εξυπηρέτηση του διαμετακομιστικού εμπορίου της Καρδίτσας και των Τρικάλων • στην αξιοποίηση και αναβάθμιση σε μεγάλο βαθμό την ΒΙΠΕ Καρδίτσας, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στον κόμβο του Δέλτα • σε σημαντικές λύσεις στους τομείς συγκέντρωσης, αποθήκευσης, διακίνησης, μεταφόρτωσης των τεραστίων ποσοτήτων γεωργικών προϊόντων του Θεσσαλικού κάμπου. και επίσης υπερτοπικά:• θα διαχέει όλα τα προϊόντα από και προς Καρδίτσα, Τρίκαλα, Βόλο, Λάρισα, Ευρυτανία, Φθιώτιδα, και επίσης:1. Εγνατία οδό, η οποία «βλέπει» την πύλη προς την Ευρώπη (Ηγουμενίτσα/Ιταλία) αλλά και όλο το Βαλκανικό τόξο (Αλβανία, Σκόπια, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία) 2. ΠΑΘΕ (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) και Ιόνια οδός (Πελοπόννησος)ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΗ άρση της οδικής απομόνωσης του Νομού μας θα αποτελέσει τον καταλύτη για την ανάπτυξη του συνόλου της οικονομίας. Στα πλαίσια αυτά ήδη ολοκληρώσαμε μια μεγάλη σειρά οδικών παρεμβάσεων που είχαν ενταχθεί στο Γ΄ΚΠΣ, συνεχίσαμε με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς την υλοποίηση οδικών έργων του ΕΑΠΝΑ–2, δημοπρατήσαμε όλα τα έργα του προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ» και αξιοποιήσαμε τους πόρους των ΚΑΠ. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εκτελεσθέντων έργων αρμοδιότητας Ν.Α. ξεπερνά τα 30 εκ. €.Δρομολογήσαμε και ολοκληρώνουμε το 2010, μια πολύ μεγάλη σειρά 20 μελετών για να προετοιμάσουμε το νομό μας για τα επόμενα 15 χρόνια.Συνεργαστήκαμε στενά με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τις υπηρεσίες της για την κατασκευή των δρόμων προς Λάρισα και προς Νέο Μοναστήρι. Για το Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας που ήδη άρχισε να έχει καλό ρυθμό υλοποίησης, συνεργαζόμαστε με τους κατασκευαστές και την επιβλέπουσα υπηρεσία και συμβάλλουμε να ξεπερνιούνται πιο γρήγορα τα εμπόδια που ανακύπτουν.Στις άμεσες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ θα υποβάλλουμε προτάσεις για την ένταξη των παρακάμψεων Αρτεσιανού – Ριζοβουνίου, της οδού Δέλτα – παράκαμψη Γοργοβιτών προς Παλαμά, των παρακάμψεων Νεοχωρίου – Μπελοκομύτη, της οδού προς Μονή Σπηλιάς. Οι προτάσεις για ένταξη έργων θα συνεχιστούν με τις νέες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ.Επίσης εντός του Οκτωβρίου θα δημοσιευτεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μελέτη Καρδίτσα – Δέλτα που θα προβλέπει δυο λωρίδες ανά κατεύθυνση, διαχωριστική νησίδα και παράλληλους δρόμους.Η κατασκευή της παράκαμψης Σοφάδων θα ενταχθεί στο τέλος του χρόνου, ενώ ήδη έχει υπογραφεί η σύμβαση του τμήματος Μαυροβούνι – Ελευθερές στην οδό προς Λάρισα μήκους 7 χλμ.Συνεργαζόμαστε στενά με τη Δ.Δ.Ε. της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την παράκαμψη Συκεώνας και τις παρακάμψεις της Καρδίτσας.Από τους πόρους των ΚΑΠ για την επόμενη χρονιά ήδη έχουμε δημοπρατήσει το σύνολο των συντηρήσεων (ασφαλτικές εργασίες, τεχνικά, σήματα, χρώμα διαγράμμισης) με εργολαβίες ανά γεωγραφική περιοχή του νομού ώστε το οδικό δίκτυο να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Όσον αφορά την επέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής προς Κοζάνη – Ηγουμενίτσα και την ηλεκτροκίνηση του υφισταμένου δικτύου σε συνεργασία με τους υπολοίπους φορείς της Δυτικής Θεσσαλίας ασκούμε συνεχείς πιέσεις. Επιδίωξή μας είναι η σύνδεση της Καρδίτσας με το Βόλο και μακροπρόθεσμα η κατασκευή ενός δεύτερου οριζόντιου αυτοκινητόδρομου, παράλληλου με τη Εγνατία (Μαγνησία – Καρδίτσα – Αιτωλοακαρνανία). Η προοπτική αυτή συνδυάζεται με την στόχο μας για χωροθέτηση εμπορευματικού κέντρου στην περιοχή. Τα ζητήματα αυτά θα συζητηθούν αναλυτικότερα στο Αναπτυξιακό Συνέδριο, δεδομένου ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα η ανάπτυξη του οδικού δικτύου και κυρίως στις διαπεριφερειακές συνδέσεις σε σχέση με το εθνικό και διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών με στόχο την καλύτερη πρόσβαση των αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων του νομού στις αγορές.. Με δεδομένο ότι η σύνδεση με την Αθήνα θα βελτιωθεί με την κατασκευή της Ε65, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό η σύνδεση με τις θεσσαλικές πόλεις Λάρισας, Τρικάλων και Βόλου, οι οποίες αποτελούν βασικούς οικονομικούς εταίρους του νομού, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η διάχυση της ανάπτυξης και η ενδοπεριφερειακή συνεργασία. Πρώτης προτεραιότητας κίνηση και βασική προετοιμασία ενόψει της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης εφόσον ανατεθεί σε αυτήν η διαχείριση των ΠΕΠ (Περιφερειακών Προγραμμάτων), αποτελούν οι ολοκληρωμένες διεκδικητικές προτάσεις ένταξης έργων, με τις συναφείς επιχειρηματολογίες και τις αποδεικτικές ωριμάνσεις των προτεινόμενων έργων. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΟ Νομός μας διαθέτει μια σημαντική περιβαλλοντική και πολιτιστική παρακαταθήκη. Διαθέτει ποικιλία οικοσυστημάτων και ένα περιβάλλον με ιδιαίτερα υψηλή αισθητική, πολιτιστική και ιστορική αξία και ιδιαίτερο φυσικό κάλλος το οποίο θα πρέπει να αξιοποιήσουμε ορθολογικά. Η ανάπτυξη του τουρισμού έχει εξαιρετική σημασία για το Νομό μας, γιατί μπορεί να αποτελέσει πηγή σημαντικού εισοδήματος για τους κατοίκους κυρίως των ορεινών περιοχών, όπου άλλοι παραγωγικοί τομείς δύσκολα μπορούν να αναπτυχθούν.Ως Νομαρχιακή αρχή δώσαμε έμφαση στην βελτίωση όλων των παραμέτρων που συνθέτουν τις δράσεις που οδηγούν στην τουριστική ανάπτυξη.Στο τομέα των υποδομών βελτιώσαμε το οδικό δίκτυο των λιμνών Πλαστήρα και του Σμοκόβου. Το μήκος των παρεμβάσεων στη λίμνη Πλαστήρα ξεπερνά τα 50χλμ. και στη λίμνη Σμοκόβου ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος μέχρι Φράγμα και η συνδετήρια Κτημένης, η δε σύνδεση προς Λουτροπηγή υλοποιείται με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Το ίδιο έχει συμβεί και στις άλλες ορεινές περιοχές μέσω των προγραμμάτων ΠΙΝΔΟΣ, ΕΑΠΝΑ και από τους ΚΑΠ. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και τη νέα με τα ίδια προγράμματα και την συνδρομή του ΕΣΠΑ.Δίνοντας το στίγμα των προθέσεών μας κατασκευάσαμε τις συνδετήριες οδούς προς το Μυκηναϊκό τάφο, προς την μονή Πέτρας, προς τη μονή Ρεντίνας και σύντομα θα συνδέσουμε με ασφαλτοτάπητα και το ναό του Απόλλωνα. Δώσαμε έμφαση στην αξιοποίηση των μνημείων μέσα από το πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» και σε συνεργασία με την Εφορίες Κλασσικών και Βυζαντινών αρχαιοτήτων θα υποβάλλουμε σε πρώτη φάση προτάσεις στο ΕΣΠΑ της τάξης των 3.000.000 €.Συνεργαζόμαστε με τη ΛΔ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων με στόχο να λειτουργήσει άμεσα το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας.Όσον αφορά την προβολή του Νομού εκδώσαμε το «Οδοιπορικό στα μνημεία του Νομού» το οποίο παρουσιάσαμε στην Θεσσαλονίκη και θα το παρουσιάσουμε σύντομα και στην Αθήνα. Συνεργαζόμαστε και φιλοξενούμε τουριστικούς πράκτορες, και δημοσιογράφους στην περιοχή, με αποτέλεσμα αρκετές εκδόσεις του ημερήσιου και Κυριακάτικου τύπου πανελλήνιας αναγνωσιμότητας να προτρέπουν τους επισκέπτες να επισκεφθούν τις περιοχές μας, παραθέτοντας και τα ανάλογα διθυραμβικά σχόλια. Ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς το τουριστικό μας υλικό. Σύντομα θα εκδώσουμε το τουριστικό οδηγό του Νομού, τους ξενώνες της Αργιθέας κ.λπ. Προετοιμάζουμε φωτογραφικό λεύκωμα με τοπία του νομού μας. Δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα της Νομαρχίας, όπου ο επισκέπτης μπορεί να βρει πέραν των άλλων ποικίλες τουριστικές πληροφορίες (χάρτες, καταλύματα, τοπικά προϊόντα κλπ),πληροφορίες για τον πολιτισμό μας (θρησκευτικά, ιστορικά μνημεία, εκδηλώσεις κλπ). Το site επικαιροποιείται με σκοπό να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο χρήσης των δυνητικών επισκεπτών των περιοχών του νομού. Αναβιώσαμε το φεστιβάλ λιμνών Πλαστήρα και Σμοκόβου που φέτος σημείωσε μεγάλη επιτυχία και θα το συνεχίσουμε και του χρόνου ακόμη πιο βελτιωμένο.Συνεργαζόμαστε στενά με τις τουριστικές επιχειρήσεις και στην κατεύθυνση αυτή ηλεκτροδοτήσαμε την παραλίμνια περιοχή του Σμοκόβου, προχωρούμε στην ηλεκτροδότηση του χιονοδρομικού κέντρου, προς το οποίο ολοκληρώσαμε την κατασκευή της συνδετήριας οδού και θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις με στόχο την κατασκευή μιας αξιοπρεπούς πίστας ως και των λοιπών απαραίτητων υποδομών. Ανασυγκροτούμε το τοπικό σύμφωνο ποιότητας σε συνεργασία με τις ντόπιες επιχειρήσεις, το ΕΒΕ, την ΤΕΔΚ και την ΑΝΚΑ το οποίο φιλοδοξούμε να αποτελέσει πρότυπο για όλη τη χώρα.Συνεργαζόμαστε και στηρίζουμε τους πολιτιστικούς συλλόγους, τα θεατρικά και τα μουσικά σχήματα του νομού μας, τις εκδόσεις βιβλίων πολιτισμού, όσο μας επιτρέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αυξάνοντας κάθε χρόνο τις διατιθέμενες πιστώσεις. Το ίδιο θα γίνει και την επόμενη χρονιά έχοντας ως νέα όπλα τον πολιτιστικό και αθλητικό οργανισμό.Διεκδικούμε το μερίδιο που μας αναλογεί ως Δυτική Θεσσαλία, της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων του 2013, τόσο σε επίπεδο αθλητικών υποδομών, όσο και επίπεδο αγωνισμάτων, με σκοπό την ισομερή διάχυση των κοινωνικο-οικονομικών ευεργετημάτων που θα προκύψουν από το μεγάλο αυτό γεγονός για την Θεσσαλία.Τα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν σημαντικές προκλήσεις για την Θεσσαλία και λόγω της πολιτιστικής Μεσογειάδας. Βασικό ρόλο στα πολιτιστικά δρώμενα στο νομό μας, πρέπει να παίξει η αυτοδιοίκηση στο σύνολό της. Αυτός είναι ο βασικός λόγος, που προχωρήσαμε στην ενοποίηση των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων θεσμοθετώντας τον Νομαρχιακό Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό. Είναι ανάγκη να καλλιεργήσουμε τις παραδόσεις μας, τις ιδιαιτερότητές μας και τελικά την ταυτότητά μας. Η αδιαμφισβήτητη υπεροχή που έχουμε στην παράδοσή μας, η οποία όταν μετασχηματισθεί σε σχέδιο, προοπτική, αίσθημα θα καταλήξει σε σημαντικά κοινωνικο-οικονομικά αποτελέσματα.Στο τομέα του Αθλητισμού ολοκληρώσαμε την κατασκευή των δυο κλειστών γυμναστηρίων στους Σοφάδες και τον Παλαμά που καρκινοβατούσαν 13 χρόνια και συνεχίζουμε τις πιέσεις για την χρηματοδότηση που θα επιτρέψει την ολοκλήρωση και του κλειστού Μουζακίου. Συμπαραστεκόμαστε στην προσπάθεια που καταβάλλει ο Δήμος Καρδίτσας για το μεγάλο κλειστό γυμναστήριο της πόλης και την κατασκευή της κερκίδας στο Δημοτικό στάδιο.Επιδιώκουμε την εξεύρεση χρηματοδότησης ώστε να υπάρξει συνολική παρέμβαση στα αποδυτήρια και τις περιφράξεις των γηπέδων του Νομού μας, παρά το γεγονός ότι η τυπική αρμοδιότητα γι’ αυτό ανήκει στους Δήμους.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΥΔΡΕΥΣΗ –ΑΡΔΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΚληρονομήσαμε μια δύσκολη μελέτη «Ύδρευσης της Ανατολικής πλευράς του Νομού από την Λίμνη Σμοκόβου». Παρά το γεγονός ότι η αρμοδιότητα ανήκει στο Σύνδεσμο κάναμε μια σειρά από διαπραγματεύσεις για την μείωση του κόστους, εξασφαλίσαμε πρόσθετες πιστώσεις της τάξης των 9.000.000, για την μελέτη και την κατασκευή, όμως ακόμη δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή με τον μελετητή για την ολοκλήρωση της μελέτης.Συνεργαζόμαστε με τον Σύνδεσμο Καρδίτσας - Σοφάδων και των πέριξ Κοινοτήτων και υποβάλλουμε πρόταση για ένταξη στο ΕΣΠΑ για έργα ύδρευσης.Σε συνεργασία με τον Δήμο Νεβρόπολης επιλύσαμε την εμπλοκή στη μελέτη βιολογικού καθαρισμού παραλίμνιων οικισμών της λίμνης Πλαστήρα, εξασφαλίσαμε τις απαραίτητες πιστώσεις για την πληρωμή και ολοκλήρωση της μελέτης. Η μελέτη είναι ήδη έτοιμη και σύντομα θα υποβάλλουμε πρόταση στο ΕΣΠΑ για ένταξη του έργου, για την οποία υπάρχει δέσμευση.Για το πρόβλημα της γενεσιουργού αιτίας της οσμής στο νερό της λίμνης Πλαστήρα. Πήραμε πρωτοβουλίες, εξασφαλίσαμε 80.000 €, τα οποία για διαδικαστικούς λόγους κατέληξαν στη ΔΕΥΑΚ, η οποία σε συνεργασία με τη ΔΕΗ προβαίνει σε μετρήσεις. Όμως εκτιμούμε ότι πρέπει να υπάρξει ειδική μελέτη και κινούμαστε στην κατεύθυνση της εξασφάλισης των απαραίτητων πιστώσεων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.Διαχειριστήκαμε με σύνεση τα υδάτινα αποθέματα στις δυο μας λίμνες και παρά τις πολύ κακές υδρολογικά χρονιές την τελευταία τριετία κρατάμε τις στάθμες σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ενδεικτικά φέτος αποταμιεύσαμε 32 εκ. κ.μ. στη λίμνη Πλαστήρα και 10 εκ. κ.μ. στη λίμνη Σμοκόβου. Η ίδια καλή διαχείριση θα γίνει και τη νέα αρδευτική περίοδο.Επίσης παρά την επίλυση του προβλήματος της αποκομιδής των απορριμμάτων με τη μεταφορά τους, χωρίς τριβές, στον ΧΥΤΑ Τρικάλων, συνεργαζόμαστε με τους Δήμους και την ΠΑΔΥΘ για την επόμενη μέρα εξετάζοντας τους καλύτερους τρόπους διαχείρισής τους[ήδη δρομολογείται ο ΧΥΤΥ(Παρέμβαση διαχωρισμού των στερεών αποβλήτων πριν τον ΧΥΤΑ)].ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑΩς Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ξεφεύγοντας από τις τυπικές αρμοδιότητες σε συνεργασία με τις δομές υγείας του Νομού μας, τους Δήμους και τους Συλλόγους πραγματοποιούμε μια σειρά από ενέργειες προληπτικής ιατρικής. Συγκεκριμένα:Εφαρμόσαμε ήδη σε 19 χωριά του νομού μας πρόγραμμα πρόληψης γυναικολογικού καρκίνου και συνεχίζουμε.Με το τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Νομαρχίας πραγματοποιήσαμε έλεγχο οπτικής οξύτητας μαθητών της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ελέγχθηκαν 3020 μαθητές από τους οποίους 430 βρέθηκε μειωμένη οπτική οξύτητα και συστήθηκε περαιτέρω οφθαλμολογική εξέταση.Σχεδιάσαμε και τυπώσαμε ενημερωτικό φυλλάδιο για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος και σε συνεργασία με την Α΄βάθμια εκπαίδευση πραγματοποιήσαμε Αντικαπνιστική Εκστρατεία στις πόλεις της Καρδίτσας, Σοφάδων, Παλαμά και Μουζακίου. Το φυλλάδιο μοιράστηκε στους πολίτες από τους μαθητές προτρέποντάς τους στην διακοπή της βλαβερής συνήθειας του καπνίσματος.Συνεργαζόμαστε με τις δομές υγείας και τους ΟΤΑ για την καλύτερη οργάνωση του Τοπικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της Νέας γρίπης Α Η1 Ν1.Στις 25 Οκτώβρη διοργανώσαμε ημερίδα με θέμα: «Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»Παράλληλα καταβάλλουμε συνεχή προσπάθεια για την μείωση του χρόνου αδειοδότησης των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.Ολοκληρώνουμε εντός των επόμενων ημερών την παράδοση των 28 κατοικιών στους παλιννοστούντες.Είμαστε σε συνεχή επαφή με το υπουργείο για την αύξηση των προνοιακών επιδομάτων ιδιαίτερα αυτών πρώτης ανάγκης που βαίνουν χρόνο με το χρόνο μειούμενα. Βελτιώσαμε τις υποδομές στις κατασκηνώσεις Νεράιδας ικανοποιώντας ένα πολύχρονο αίτημα και θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις τη νέα χρονιά.Έχουμε σε εξέλιξη πρωτοβουλία για παροχή εκπτωτικής κάρτας σε ανέργους και απόρους για αγορά τροφίμων και ιδίως κρεατικών.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πραγματοποιήσαμε ένα μεγάλο πρόγραμμα κατασκευής εκπαιδευτικών υποδομών που περιλαμβάνει έξι (6) νέα διδακτήρια και παραπάνω από 30 παρεμβάσεις για νέες στέγες και W.C καθώς και αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου. Σε εξέλιξη και προς δημοπράτηση βρίσκονται ακόμη 25 αντίστοιχες παρεμβάσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα 24 εκ. €. Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή δυο νέων διδακτηρίων και εντός του επόμενου μήνα θα προτείνουμε για ένταξη στο ΕΣΠΑ το Λύκειο Καμινάδων και το 18ο Δημοτικό Σχολείο στους Ζαχαριώτες. Παράλληλα θα επιδιώξουμε την επίσπευση της κατασκευής των 10 νηπιαγωγείων που έχουν εγκριθεί να κατασκευαστούν με δαπάνες του ΟΣΚ, την ανέγερση κτιρίου στέγασης Ειδικού σχολείου Καρδίτσας για ΑΜΕΑ καθώς και την ένταξη νέων αιθουσών πολλαπλών χρήσεων.Παρακολουθούμε την εξέλιξη των δυο διδακτηρίων 12θέσιο Δημοτικό Παλαμά και Λύκειο Σοφάδων που προβλέπεται να κατασκευαστούν με ΣΔΙΤ. Στο ΣΔΙΤ συμφωνήσαμε να ενταχθεί και το κλειστό Σχολικό Γυμναστήριο αν ο Δήμος Καρδίτσας λύσει το πρόβλημα της παραχώρησης οικοπέδου. Συνεργαστήκαμε στενά με τον πρ. Υφυπουργό Παιδείας για την ίδρυση του 4ου τμήματος ΤΕΙ στο νομό μας και συμβάλλουμε για την προσωρινή στέγασή του και τη συνέχεια την κατασκευή δικής του στέγης.Ανοίξαμε τη συνεργασία μας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση με στόχο την καλύτερη ενσωμάτωση των φοιτητών στην τοπική κοινωνία και την εφαρμογή της γνώσης που παράγεται στα ανώτατα ιδρύματα προς όφελος των Καρδιτσιωτών. Οργανώνουμε από φέτος, εκδηλώσεις για τους πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές των σχολών μας, με σκοπό να διαδώσουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα, τα προϊόντα και την γαστρονομία μας, τα ήθη και έθιμα μας, την θρησκευτική και ιστορική κληρονομιά μας και την ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντός μας. Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με τον Σύλλογο καταστημάτων εστίασης και αναψυχής της πόλης μας για παροχή έκπτωσης στους φοιτητές. Στόχος μας είναι να μεταδώσουμε στη φοιτητική κοινότητα τα ιδιαίτερα ελκυστικά χαρακτηριστικά του τόπου μας, με σκοπό να αποτελέσουν τους εν δυνάμει «πρεσβευτές» μας των πλεονεκτημάτων μας.Εκπρόσωποι της κτηνιατρικής και των ΤΕΙ συμμετέχουν στην επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου, διοργανώσαμε κοινές ημερίδες και προγραμματίζουμε και άλλες στο μέλλον. Χρηματοδοτούμε ερευνητικά προγράμματα του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα με σκοπό την διασύνδεση των ιδρυμάτων με τον παραγωγικό ιστό του Νομού. Το ζήτημα της ενοποίησης των μικρών Σχολικών μονάδων (μονοθέσια & διθέσια σχολεία) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για μας και μέσα στο νέο έτος θα διοργανώσουμε ημερίδα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, τους Δήμους, τους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους γονέων.ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝΗ καλύτερη καθημερινή εξυπηρέτηση του πολίτη μπορεί να επιτευχθεί με την συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Είμαστε κοντά στους εργαζόμενους με επί τόπου επισκέψεις, επιδιώκοντας λύσεις των προβλημάτων τους και τις οποίες θα συνεχίσουμε και την επόμενη χρονιά. Εφαρμόζουμε πρόγραμμα ελέγχου τήρησης ωραρίου με επικεφαλής τον εκάστοτε αρμόδιο αντινομάρχη. Δίνουμε έμφαση στη μηχανοργάνωση για την βελτίωση της παραγωγικότητας της Ν.Α.Ήδη οργανώθηκαν στο σύνολό τους οι υπηρεσίες της Ν.Α. με την πλέον σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, δίνοντας έμφαση στην μετεκπαίδευση και συνεχή κατάρτισή τους στα σύγχρονα εργαλεία που απαιτούνται στην διοίκηση. Ενταχθήκαμε στην διαδικασία διαχείρισης ποιότητας και εξασφαλίσαμε το αρχικό στάδιο πιστοποίησης της διαχειριστικής επάρκειας που απαιτείται για την ανάληψη έργων του ΕΣΠΑ και προχωράμε στην οριστική φάση πιστοποίησης, με σκοπό να αναληφθούν ευρύτερες δραστηριότητες, που απαιτούν ανάλογη διοικητική επάρκεια.Μετά από 35 χρόνια και τρεις αποτυχημένες προσπάθειες ξεκινήσαμε το Διοικητήριο. Με την κατασκευή του αλλάζουν ριζικά όλα τα δεδομένα της πόλης και του νομού, αφού: • θα βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών, • θα βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες των υπαλλήλων, • θα οργανωθεί καλύτερα η Διοίκηση και θα γίνει περισσότερο αποτελεσματική • θα εξοικονομείται κάθε χρόνο ποσό της τάξης των 300.000 € που σήμερα δαπανάται για ενοίκια. • θα ομαλοποιήσει την λειτουργικότητα της πόλης • θα εξοικονομήσει σημαντικές εργατοώρες των συμπολιτών, • θα αποσυμφορήσει σε σημαντικό βαθμό το κυκλοφοριακό, το οποίο παρουσιάζει έντονά προβλήματα στη πόλη μας.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ανοίξαμε το Νομαρχιακό Συμβούλιο στους φορείς του Νομού μας, ενεργοποιήσαμε την Ο.Κ.Ε., ως υποχρεωτικό στάδιο δημόσιας διαβούλευσης για κάθε σημαντική απόφαση της Νομαρχιακής Αρχής και του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Προϋπολογισμοί, Αναπτυξιακό Συνέδριο, συζήτηση για την κρίση, προετοιμασία σχεδίου Leader κλπ). Ξεκινήσαμε τις συνεδριάσεις εκτός έδρας και συγκεκριμένα σε περιφερειακούς Δήμους έτσι ώστε η διαδικασία και οι πρωταγωνιστές της, να έρχονται πιο κοντά στην περιφερειακή Καρδίτσα, στους φορείς και πολίτες της. Η διαδικασία αυτή συμπληρώνεται και με την παρουσία του Νομάρχη (1 φορά το μήνα) σε ένα από τους μεγάλους περιφερειακούς Δήμους (Παλαμά, Σοφάδες & Μουζάκι) για απευθείας επαφή με τους πολίτες των ευρύτερων περιοχών τους.Όλος αυτός ο κύκλος των πρωτοβουλιών στοχεύει να αφυπνίσει τα αντανακλαστικά της τοπικής κοινωνίας, να εθισθεί να συμμετέχει και να διεκδικεί. Να αποφύγει από αυτή την μίζερη πραγματικότητα και να αισθάνεται ότι έχει ρόλο και ότι μπορεί με την συμμετοχή του να επηρεάσει τις εξελίξεις και το μέλλον του. Έχουμε εμπεδώσει μια πολύ καλή συνεργασία με τους Δήμους, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την διαχείριση των νερών. Εντάσσουμε τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης στην υπηρεσία του πολίτη και επιδιώκουμε τη διασφάλιση της αυτονομίας της ενδυναμώνοντας την άμεση τοπική δημοκρατία. Επισκεπτόμαστε συστηματικά τα χωριά, συζητάμε απ’ ευθείας με τους πολίτες για να μαθαίνουμε από πρώτο χέρι τις προτάσεις τους. Παράλληλα κάνουμε πράξη τη συνεργασία με τους φορείς του τόπου μας. Ανάλογα με τη φύση των θεμάτων έχουμε στενή συνεργασία με το ΕΒΕ, το Εργατικό κέντρο, την ΑΝΚΑ, την ΕΑΣΚ, τους Εμπορικούς και Αγροτικούς Συλλόγους, την Συνεταιριστική τράπεζα, το ΤΕΕ κ.α. Διοργανώσαμε το 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο στο οποίο η συμμετοχή των πολιτών ξεπέρασε τις προσδοκίες και προετοιμάζουμε βήμα - βήμα το 2ο το οποίο επιθυμούμε να έχει πιο σαφείς και τοπικού ενδιαφέροντος εισηγήσεις. Με τους τρόπους αυτούς την εμπεδώνουμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στην άσκηση της όποιας εξουσίας διαθέτουμε.Συνεργαζόμαστε στενά με τις εθελοντικές οργανώσεις, βοηθήσαμε στην αναγνώριση πολλών εξ αυτών για να τύχουν οικονομικής υποστήριξης από την πολιτική προστασία και οι ίδιες συνεισφέρουν σημαντικά, στις περιόδους έκτακτης ανάγκης και κυρίως στην πρόληψη πυρκαγιών. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της Νομαρχίας, που αφορούν Δημόσια Έργα, προμήθειες καθώς και ευρύτερου ενδιαφέροντος υποθέσεις, δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο με σκοπό τη πλήρη διαφάνεια και ενημέρωση των ενδιαφερομένων εργοληπτών και προμηθευτών, των φορέων αλλά και των πολιτών.Η προσπάθεια για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση αφού πιστεύουμε ότι με αυτό τον τρόπο καταξιώνεται η Αυτοδιοίκηση στη συνείδηση των πολιτών και παράλληλα της δίνεται η δυνατότητα να ανοιχτεί στην κοινωνία σε θέματα που ξεφεύγουν από τις ούτως ή άλλως μικρές τυπικές της αρμοδιότητες. Οι πρωτοβουλίες μας δημιουργούν τις προϋποθέσεις να θωρακισθεί η αυτοδιοίκηση, να αναβαθμισθεί το Νομαρχιακό Συμβούλιο και να ενδυναμωθεί η αντιπροσωπευτική δημοκρατία με συμμετοχικούς θεσμούς, καθώς και να υπάρξουν συμμετοχικές και λογοδοτικές διαδικασίες που προάγουν την διαφάνεια και την συλλογικότητα της τοπικής κοινωνίας.ΝΕΟΛΑΙΑΣτα πλαίσια της βιωματικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής αγωγής συνδεθήκαμε με την μαθητική κοινότητα έτσι ώστε τα σχολεία να μετέχουν στις συνεδριάσεις μας και να ενημερώνονται για την λειτουργία του θεσμού της αυτοδιοίκησης.Επιδιώκουμε την δημιουργία Νομαρχιακού Συμβουλίου Νεολαίας, το οποίο φιλοδοξούμε να αποτελέσει το εργαλείου της νεολαίας του αύριο, για το μέλλον του θεσμού της αυτοδιοίκησης και όλων των αντιπροσωπευτικών οργάνων και φορέων της τοπικής μας κοινωνίας. Το νομαρχιακό συμβούλιο νεολαίας έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και δεσμεύει τις αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου και των οργάνων του (Διοίκηση, επιτροπές κλπ) που αφορούν το μέλλον του νομού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ τα σχόλια να γίνονται μόνον επώνυμα!