Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2010

Άρθρο του Ταμία του ΣΑΕ, κ. Κωνσταντίνου Δημητρίου, στο περιοδικό «Πολιτιστική Διπλωματία»

Στο ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει η ελληνική διασπορά στις μέρες μας, αναφέρεται ο Ταμίας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων (ΟΕΚ) Γερμανίας, κ. Κωνσταντίνος Δημητρίου, σε άρθρο του στο περιοδικό «Πολιτιστική Διπλωματία»...

Στο άρθρο του, με τίτλο «Μετρήσιμα αποτελέσματα, το ζητούμενο. Να εκσυγχρονισθεί η στρατηγική αξιοποίησης του Απόδημου Ελληνισμού», ο κ. Δημητρίου εστιάζει στην ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των προσπαθειών για τη διαφώτιση των κοινωνιών στις οποίες ζούνε ομογενείς, αλλά και της αξιοποίησης του ελληνικού δυναμικού στο εξωτερικό και της καθιέρωσης μιας αμοιβαία επωφελούς σχέσης με το ελληνικό κέντρο.Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης:«Μετρήσιμα αποτελέσματα, το ζητούμενο. Να εκσυγχρονισθεί η στρατηγική αξιοποίησης του Απόδημου Ελληνισμού»Πολλά έχουν ειπωθεί, από επίσημα χείλη, όπως και έχουν γραφτεί, για το ρόλο της ελληνικής ομογένειας στην προώθηση θεμάτων, ελληνικού ενδιαφέροντος, στις χώρες υποδοχής, με αιχμή του δόρατος τα εθνικά μας θέματα: Κυπριακό, ελληνοτουρκικά, η ονομασία της πΓΔΜ, το Οικουμενικό Πατριαρχείο κ.ά. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο έχει αξιοποιηθεί η δυναμική που αναπτύσσει η ελληνική διασπορά στις μέρες μας και ποιες κινήσεις είναι απαραίτητες, ώστε να μπορούμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί.Ακόμα και σήμερα μιλάμε για τον Απόδημο Ελληνισμό των «εθνικών κρίσεων», που μέσω των λεγόμενων «λόμπι» σπεύδει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, να συνδράμει και να ενισχύσει τα Μητροπολιτικά Κέντρα, της Ελλάδας και της Κύπρου. Στις μέρες μας, πιστεύω, ο ρόλος της ελληνικής διασποράς και ειδικότερα των οργανωμένων δομών της, πρέπει να εστιαστεί στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για τη χώρα μας, κυρίως στο πεδίο της ενημέρωσης.Το ζητούμενο ήταν και παραμένει η ποιοτική αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των προσπαθειών μας για τη σωστή ενημέρωση, για τη διαφώτιση των κοινωνιών στις οποίες ζούμε. Θα πρέπει να επαναφέρουμε στον πυρήνα της επικαιρότητας τα ελληνικά θέματα.Θα αναφερθώ ειδικότερα στην Ευρώπη, όπου σημειώνεται μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα, που θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό. Όλο και περισσότεροι Ελλαδίτες, αλλά και Ελληνοκύπριοι, κυρίως στη Βρετανία, συμμετέχουν στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Αρκεί να αναφέρω ότι στο Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης συμμετέχουν πάνω από 250 ελληνικής καταγωγής δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι. Αντίστοιχα υπάρχουν, αν και αριθμητικά λιγότεροι, ομογενείς που πολιτεύονται.Όλοι τους είναι άνθρωποι «ανοιχτοί» στο νέο, το διαφορετικό και έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν παρεμβάσεις λειτουργικές. Σε αυτούς να προστεθούν οι υγιείς δομές ομογενειακών συλλογικοτήτων (Ομοσπονδίες, Κοινότητες, Πολιτιστικοί Φορείς, Σύλλογοι Επιστημόνων κ.λ.π.) που έχουν να προσφέρουν πολλά στην εδραίωση καλών σχέσεων των χωρών που ζούμε με την Ελλάδα.Και βεβαίως το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), που καλείται να ανταποκριθεί πλήρως στον συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο του και να συμβάλλει στην αξιοποίηση του όλου δυναμικού του Αποδήμου Ελληνισμού, κάτι που δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει στον επιθυμητό βαθμό. Και εδώ είναι που απαιτείται μέγιστος συντονισμός όλων των προαναφερόμενων φορέων, σε αγαστή συνεργασία με την Ελληνική Πολιτεία.Πέραν των κέντρων λήψης αποφάσεων, το μεγάλο μας όπλο είναι οι πολίτες στις χώρες που ζούμε. Μέχρι τώρα το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης για τα ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα είναι από ελάχιστος ως μηδαμινός. Στόχος μας, λοιπόν, παραμένει ο εκσυγχρονισμός των στρατηγικών προβολής των ελληνικών θεμάτων.Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο με την αξιοποίηση της δικτύωσης των απανταχού Ελλήνων, αλλά κυρίως με την εκπόνηση σχεδίων που θα λαμβάνουν υπόψη τα νέα δεδομένα. Πολιτισμός, οικονομία, τουρισμός ακόμη και αθλητισμός μπορούν και πρέπει να υπηρετήσουν την εθνική μας υπόθεση, καθώς έχουμε πολλά να δώσουμε σε αυτούς τους τομείς.Επιτακτική ανάγκη αποτελεί ο συντονισμός των δραστηριοτήτων μας και η ενίσχυση της εξωστρέφειάς μας. Δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε εκδηλώσεις ενημέρωσης για το Κυπριακό και να απευθυνόμαστε στους Έλλαδίτες και τους Κυπρίους.Θα πρέπει να απευθυνόμαστε στους πολίτες των χωρών στις οποίες ζούμε, αξιοποιώντας τους νέους τρόπους επικοινωνίας και ενημέρωσης. Και κυρίως θα πρέπει να συνδέσουμε τα προβλήματά μας με τις προτεραιότητες της Ευρώπης. Για παράδειγμα οι 9 στους 10 Ευρωπαίους, κάτω των 50 ετών, δεν γνωρίζουν την ουσία του Κυπριακού και δεν είναι διατεθειμένοι να τη μάθουν εάν δεν τους κινήσουμε το ενδιαφέρον.Μιλώντας για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει για τα ελληνικά πράγματα η ελληνική ομογένεια, θα αναφερθώ και σε μία άλλη σημαντική διάσταση, αυτή της αξιοποίησης της συσσωρευμένης γνώσης που διαθέτουν ομογενείς που διαπρέπουν σε όλα τα επίπεδα-επιστήμονες, πολιτικοί, επιχειρηματίες, άνθρωποι των Τεχνών και των Γραμμάτων κ.ά.Αν και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρώ ότι ένα στοχευμένο «άνοιγμα» προς την ομογένεια μόνο οφέλη μπορεί να έχει για την Ελλάδα του σήμερα, αναδεικνύοντας την οικουμενικότητα μας.Μια ακόμη ενδιαφέρουσα πτυχή στην κατεύθυνση όχι μόνο της αξιοποίησης του ελληνικού δυναμικού στο εξωτερικό, αλλά και της καθιέρωσης μιας αμοιβαία επωφελούς σχέσης με το ελληνικό κέντρο συνιστά το πεδίο της οικονομίας. Οι χιλιάδες ελληνικές παροικίες στον κόσμο – με τα προβλήματα αλλά και τις ευκαιρίες που προσφέρουν – αποτελούν ένα μοναδικό δυνητικό δίκτυο προώθησης ελληνικών οικονομικών συμφερόντων.Από την αγορά ακινήτων μέχρι την προώθηση αγροτικών προϊόντων, οι ελληνικές οργανώσεις είναι κοινωνικοί χώροι επικοινωνίας με τις χώρες υποδοχής, που δεν επιτρέπεται να μείνουν αναξιοποίητοι.Κωνσταντίνος ΔημητρίουΤαμίας ΣΑΕ, Πρόεδρος της ΟΕΚ Γερμανίας
Article of SAE Treasurer, Mr. Konstantinos Dimitriou on the magazine «Cultural Diplomacy» The treasurer of the World Council of Hellenes Abroad (SAE) and President of the Federation of Greek Communities in Germany, Mr. Konstantinos Dimitriou makes reference in the role that the Greek Diaspora should take over in his article for the Magazine “Cultural Diplomacy”.On his article entitled “Tangible results are what we seek. A modernization of the strategies on making better use of the Greek Diaspora must be achieved”, Mr. Dimitriou emphasizes on the need for an upgrade and modernization on a qualitative basis, of the efforts which are being made for the raising the awareness of the societies whereby Hellenes abroad reside, but also for a better use of the Hellenic dynamics abroad and an establishment of a mutually beneficially relationship with the Hellenic centre.The following text is the published article:“Tangible results are what we seek. A modernization of the strategies on making better use of the Greek Diaspora must be achieved”Many things have been stated by officials, as well as written, on the role of the Hellenic Diaspora in the promotion of subjects of Greek interest, in the countries whereby Hellenes reside, especially emphasizing on our national issues such as the Cypriot issue, Greek-Turkish relations, the name of FYROM, the Ecumenical Patriarchate etc.The question is, however, at what level the dynamics which are being developed by the Greek Diaspora recently have been sufficiently exploited and which moves must be made so that we can become more effective.Even today, we speak of a Greek Diaspora of “national crises” which through the so- called lobbies, does its best to contribute and empower the Metropolitan Centres of Greece and Cyprus. On our days, I believe that the role of the Hellenic Diaspora and especially of its organized structures is to focus on establishing the right conditions for our country, especially with regards to the field of information.The main aim remains the qualitative upgrade and an update on our efforts for raising awareness and providing information properly, in order to enlighten the societies within which we reside. We must restore the focus on the Greek national issues.I will specifically make reference to Europe, whereby we can detect an interesting rate of mobility which must be exploited. More and more Greeks and Cypriots, especially in Great Britain, are participating in decision- making bodies. A prime example is the European Network of Elected Greeks in Local Authorities Abroad, which is comprised of more that 250 mayors and town councilors of Greek origins. There is also a smaller number of Hellenes who are actively participating in politics abroad.They are all open to new and different things and they are capable of making functional interventions. Furthermore, the Hellenic Diaspora holds solid structures of collective bodies (such as Federations, communities, cultural bodies, scientific associations and so on) which have a lot to offer towards the establishment of good relations between the countries they reside and Greece.Of course, the World Council of Hellenes Abroad (SAE), which is expected to fully respond to its constitutional role and contribute in putting the dynamics of Greeks Abroad into use, which is something that unfortunately, has not been achieved until today, to a desirable level. This is where a better coordination of all the aforementioned forces is needed, in collaboration with the Greek State.Beyond the decision making centres and bodies, our greatest “weapon” are the citizens of the countries we live in. Up until today, the level of interest of the European common opinion on issues of interest to our country is pretty low to non-existent.Therefore, our aim remains to modernize our promotional strategies on Hellenic national issues. This can be achieved not only through making use of the world wide Hellenic network, but also through making plans which will be incorporating the current situation and data. Civilisation, tourism, even sports can and must serve our national interest, since we still have a lot to give, especially in the aforementioned fields.It is imperative to coordinate our activities and empower our extroversion. There is no point in organizing events on raising awareness on Cypriot issues and address them to Greeks and Cypriots. We must turn to the citizens of the countries where we live, by making use of new means of communication and information. We must mainly associate our problems along with the priorities of Europe. For example 9 out of 10 Europeans, below the age of 50, are not aware of the Cypriot issue and are not willing to get to know more about it unless we motivate their interest.Speaking of the role of the Hellenic Diaspora, with regards to national issue, I will make reference to another important dimension of exploiting the concentrated knowledge, carried by members of our Diaspora who do exceptionally well in fields of science, politics, business, arts and education etc.Even though, during the past years, some steps have been taken towards that direction, I personally think that a more targeted “openness” towards the Diaspora can only be of advantage to Greece of today, as it will serve the elevation of our catholicity.Another interesting factor towards this direction, not only with regards to making use of Hellenic dynamics abroad, but also establishing a mutually beneficial relationship with the Hellenic centre, is the field of economics. Thousands of Hellenic communities world-wide – which are not only facing problems but also offering new opportunities, form a unique potential network of promotion of Hellenic financial interests.Ranging from the real estate market to the promotion of agricultural products, these Hellenic organizations are national communication agents with countries abroad, which must not be left unexploited.Konstantinos DimitriouSAE Treasurer, President of OEK Germany

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ τα σχόλια να γίνονται μόνον επώνυμα!