Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΣΕ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ

Η απόφαση του τμήματος αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας για προσωρινή αναστολή των εργασιών μερικής εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου, αποτελεί αναμφίβολα μια αρνητική εξέλιξη. Το γεγονός ότι πρόκειται για την 4η στη σειρά απόφαση για διακοπή των εργασιών, αφού προηγήθηκαν αντίστοιχες αποφάσεις του ΣτΕ τα έτη 1995, 2000 και 2005 και παρ’ όλα αυτά έχει κατασκευαστεί περισσότερο από το 70% των έργων, δείχνει ότι...
...ο στόχος της ολοκλήρωσης των έργων μερικής εκτροπής εξακολουθεί να είναι εφικτός αρκεί όλοι οι Θεσσαλοί ενωμένοι να συνεχίσουμε συστηματικά τις προσπάθειές μας στην παραπάνω κατεύθυνση.
Ως ΠΑΣΕ θα συνεδριάσουμε την Τρίτη 16 του Φλεβάρη για να εξετάσουμε από κοινού τα επόμενα βήματά μας, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις.
Ως πρώτο βήμα θα εξαντλήσουμε τις δικαστικές δυνατότητες για ανάκληση της απόφασης αναστολής. Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από όσα περιλαμβάνονται στο σκεπτικό της απόφασης το οποίο θα μελετήσουμε και εμείς και οι νομικοί μας μόλις το λάβουμε πλήρες στα χέρια μας.
Ως δεύτερο βήμα θα εντείνουμε την πίεσή μας για την άμεση προκήρυξη των μελετών σύνταξης των διαχειριστικών σχεδίων των λεκανών Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60. Η προκήρυξη σύμφωνα με τη δέσμευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος θα γίνει εντός της επόμενης εβδομάδας. Η πίεση θα εστιαστεί στη συνέχεια στην ταχεία αξιολόγηση των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, την ταχεία ανάθεση της μελέτης και ακολούθως στην παρακολούθηση της σύνταξης των σχεδίων ώστε να βασιστούν σε απολύτως πραγματικά δεδομένα και την συμμετοχή μας στην προβλεπόμενη διαβούλευση. Σημειώνεται ότι η ύπαρξη των σχεδίων διαχείρισης είναι απαραίτητος όρος για την εκτέλεση εργασιών και η μη εκπόνησή τους είναι ο κύριος λόγος που έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής των εργασιών.
Ως τρίτο βήμα και ιδιαίτερα σημαντικό, θα απαιτήσουμε την κατηγορηματική δέσμευση της κυβέρνησης, ότι έχει την ισχυρή πολιτική βούληση για την ολοκλήρωση του έργου και ότι θα εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέσα για την επανέναρξη των εργασιών και αποπεράτωσή του.
Ως τέταρτο βήμα θα προβούμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προετοιμασίας για την νομική υποστήριξη της αναγκαιότητας της ολοκλήρωσης των έργων της μερικής εκτροπής και την αντίστοιχη επιχειρηματολογία για κάθε ένα από τα δεκατέσσερα προδικαστικά ερωτήματα, που έθεσε το ΣτΕ, κατά τη συζήτησή τους στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Οι τελευταίες εξελίξεις κάνουν ακόμη περισσότερο επιτακτική την ανάγκη επικοινωνιακής υποστήριξης της αναγκαιότητας κατασκευής των έργων Αχελώου, πέραν των γεωγραφικών ορίων της Θεσσαλίας και στην κατεύθυνση αυτή θα εστιάσουμε την προσοχή μας.
Θεωρώντας αδιανόητο ότι ένα έργο που χωρίς να στερεί τίποτε από την υδρολογική λεκάνη της Δυτικής Ελλάδας, προσφέρει τις αναγκαίες ποσότητες νερού,
- για την ύδρευση των αστικών συγκροτημάτων της Θεσσαλίας που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα,
- για την διασφάλιση της οικολογικής παροχής στον ποταμό στον ποιοτικά και ποσοτικά υποβαθμισμένο Πηνειό, αναβαθμίζοντας το Δέλτα της εκβολής του, προσφέροντας ζωή στο οικοσύστημά του που τελεί υπό πίεση, λόγω της λειψυδρίας,
- για την αποτροπή της καθίζησης του εδάφους στο Θεσσαλικό κάμπο με την ανύψωση και αναπλήρωση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, διασώζοντας έτσι την πανίδα και χλωρίδα από τη θερινή ξηρασία,
- για τη μείωση της υφαλμύρινσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα του Θεσσαλικού κάμπου που συντελεί στην καλύτερη αξιοποίηση της πεδιάδας της Θεσσαλίας, η οποία είναι μοναδική στη χώρα,
- για την ενίσχυση του υδάτινου δυναμικού της υπό επανασύσταση λίμνης Κάρλας και την δημιουργία νέου οικοσυστήματος γύρωθεν αυτής,
- για την μείωση της αναλισκόμενης πετρελαϊκής και ηλεκτρικής ενέργειας για την άντληση νερού από βάθος 300 μ.
- για την παραγωγή πράσινης ενέργειας και την κάλυψη του ελλειμματικού ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας,
μπορεί να σταματήσει, έχω τη βεβαιότητα ότι όλοι από κοινού οι Θεσσαλοί θα αγωνιστούμε, αυτή τη φορά με μεγαλύτερη ένταση, για την απεμπλοκή του πολύπαθου έργου του Αχελώου, για μια ακόμη φορά από τα δικαστικά γρανάζια και την γρήγορη αποπεράτωσή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ τα σχόλια να γίνονται μόνον επώνυμα!