Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

5 ή 6 οι δήμοι στο Νομό Τρικάλων στο σχέδιο Καλλικράτης

Με «2» προτάσεις για το Νομό Τρικάλων.
Ποιες είναι οι δύο προτάσεις:
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Καστανιάς με έδρα τη Καστανιά αποτελούμενος από τους δήμους α. Καστανιάς β.
Κλεινοβού γ. Μαλακασίου και την κοινότητα Ασπροπόταμου, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Πινδέων με έδρα τη Πύλη αποτελούμενος από τους δήμους α. Αιθήκων β. Γόμφων
γ. Πιαλείων δ. Πύλης ε. Πινδέων και τις κοινότητες α. Μυροφύλλου β. Νεράιδας, οι οποίοι
καταργούνται.
3. Δήμος Φαρκαδόνας με έδρα τη Φαρκαδόνα αποτελούμενος από τους δήμους α. Οιχαλίας
β. Πελλιναίων και γ. Φαρκαδόνας, οι οποίοι καταργούνται.
Πρόταση 1
4. Δήμος Τρικκαίων με έδρα τα Τρίκαλα αποτελούμενος από τους δήμους α. Εστιαιώτιδας β.
Καλλιδένδρου γ. Κόζιακα δ. Μεγάλων Καλυβίων ε. Τρικκαίων και στ. Φαλωρείας, οι οποίοι
καταργούνται.
5. Δήμος Καλαμπάκας με έδρα την Καλαμπάκα αποτελούμενος από τους δήμους α.
Καλαμπάκας και β. Χασίων, οι οποίοι καταργούνται.
6. Δήμος Νεοχωρίτη με έδρα τη Βασιλική αποτελούμενος από τους δήμους α. Βασιλικής β.
Παληοκάστρου γ. Παραληθαίων και δ. Τυμφαίων , οι οποίοι καταργούνται.
Πρόταση 2
4. Δήμος Τρικκαίων με έδρα τα Τρίκαλα αποτελούμενος από:…
…τους δήμους α. Εστιαιώτιδας β.
Καλλιδένδρου γ. Κόζιακα δ. Μεγάλων Καλυβίων ε. Παληοκάστρου στ. Παραληθαίων ζ.
Τρικκαίων και η. Φαλωρείας, οι οποίοι καταργούνται.
5. Δήμος Καλαμπάκας με έδρα την Καλαμπάκα αποτελούμενος από τους δήμους α.
Βασιλικής β. Καλαμπάκας γ. Τυμφαίων και δ. Χασίων, οι οποίοι καταργούνται.
Δ. Ο δήμος Καστανιάς χαρακτηρίζεται ως ορεινός.
Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Γιάννης Ραγκούσης, παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το Σχέδιο Καλλικράτης το οποίο περιλαμβάνει ανάμεσα στα άλλα, τα εξής:
-5 χρόνια η θητεία των δημάρχων και δημοτικές εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές
-Μείωση στο μισό ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων
-Μείωση στο μισό περίπου, οι απασχολούμενοι στις Περιφέρειες και στους Δήμους
-Μείωση των θέσεων των Νομαρχών οι οποίοι πλέον θα λέγονται τοπικοί Αντιπεριφερειάρχες -Ίδρυση οικονομικής Υπηρεσίας σε κάθε Δήμο
-Ενίσχυση των Κοινοτήτων
-Συγχωνεύσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων
-Πράσινο αναπτυξιακό σχέδιο για κάθε δήμο και
Μητροπολιτική αρχή σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου θα αποφασίζονται θέματα προστασίας του Πολίτη, Δημοσίων Έργων και Πράσινης Ανάπτυξης.

Πηγή: protothema.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ τα σχόλια να γίνονται μόνον επώνυμα!