Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Στον αέρα, λόγω έλλειψης πόρων το πρόγραμμα απονιτροποίησης

Σε απάντηση κοινοβουλευτικής παρέμβασης του Ν. Λέγκα, η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επικαλείται την έλλειψη πόρων για την εφαρμογή...
...αγροπεριβαλλοντικών δράσεων.
Συγκεκριμένα, η κα Μπατζελή δηλώνει ότι στο πλαίσιο του προγράμματος για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης και την εξάντληση, καθώς και τη βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών και της προστασίας τους από τη διάβρωση, τις σχετικές συμβάσεις έχουν υπογράψει και εφαρμόζουν αυτή τη στιγμή το μέτρο, 668 παραγωγοί σε έκταση 54.800 στρεμμάτων.
Οι παραπάνω δικαιούχοι είναι ενταγμένοι από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, αφού μετά την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013, δεν έχει πραγματοποιηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καμία αγροπεριβαλλοντική δράση, ενώ οι σχετικές συμβάσεις λήγουν είτε το Νοέμβριο του 2010 (για όσους οι δεσμεύσεις ξεκίνησαν το 2005), είτε το Νοέμβριο του 2011 (για όσους υπέγραψαν σύμβαση στα τέλη του 2006).
Αναφορικά με την ένταξη νέων παραγωγών σε αγροπεριβαλλοντικές δράσεις και ενισχύσεις, η αρμόδια Υπουργός αναφέρει ότι «βρίσκεται στη φάση της τελικής επεξεργασίας σχέδιο της υπουργικής απόφασης λεπτομερειών». Επισημαίνει ωστόσο, ότι ακολούθως «απαιτείται η εξεύρεση των απαραίτητων πιστώσεων».
Όμως, όπως προκύπτει από σχετική απόφαση του Ειδικού Γραμματέα, ενώ το εγκεκριμένο συνολικό κόστος του μέτρου για το διάστημα 2007-2013, ανέρχεται σε 894.952.602 ευρώ, το ποσό για τη νέα προκήρυξη του μέτρου που απαιτείται για την κάλυψη των ήδη ανειλημμένων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 846.900.000 ευρώ, δηλαδή το διαθέσιμο ποσό για νέα προκήρυξη του μέτρου ανέρχεται σε μόλις 46.052.602 ευρώ για όλες τις δράσεις.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ν. Λέγκας σε κοινοβουλευτική του παρέμβαση με αφορμή τις πρόσφατες πλημμύρες στη Φαρκαδόνα, επικαλούμενος και το σχετικό υπόμνημα του Δήμου, μεταξύ άλλων, υπογράμμιζε ότι η λεκάνη απορροής του Νομού Τρικάλων εμφανίζει υψηλή μόλυνση του ποτάμιου συστήματος και υψηλά ποσοστά νιτρικών στα υπόγεια ύδατα των υδρευτικών γεωτρήσεων, επιβαρύνοντας και την υγεία των πολιτών.
Ζητούσε δε τη συνέχιση των προγραμμάτων απονιτροποίησης στην αγροτική παραγωγή για τη βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων.
Από το γραφείο τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ τα σχόλια να γίνονται μόνον επώνυμα!