Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2009

Φυσικό αέριο. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ 11/09/2009

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ιδρύθηκε το 2000 με συμμετοχή κατά 51% της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλίας (ΕΔΑ), στην οποία συμμετέχει η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ), και κατά 49% της ΕΝΙ, μέσω της ΕΝΙ Hellas. Η ΕΠΑ Θεσσαλίας κατέχει την τριακονταετή Άδεια Διανομής φυσικού αερίου Δ1/Γ/Φ7/11818 (Φ.Ε.Κ. 1087 / 29.08.2000) για να ασκεί τα αποκλειστικά δικαιώματα προγραμματισμού, μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, εκμετάλλευσης και πώλησης φυσικού αερίου σε πελάτες με κατανάλωση χαμηλότερη των 100 GWh στην περιοχή της Θεσσαλίας.
H ΕΠΑ Θεσσαλίας έχει και τον ρόλο του κινητήριου μοχλού στη διάδοση της τεχνογνωσίας, που συνδέεται με τις χρήσεις του φυσικού αερίου και τους εμπλεκόμενους κλάδους. Υλοποιεί σειρά πρωτοβουλιών κατάρτισης του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού, ανάμεσα στις οποίες και σεμινάρια επιμόρφωσης των τεχνικών εγκατάστασης.
Η ΑΓΟΡΑ
Η εταιρεία δραστηριοποιείται σύμφωνα με την άδεια στην περιφέρεια της ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, καλύπτοντας πλέον με δίκτυο φυσικού αερίου 7 Δήμους.
Ειδικότερα, από το 2001 τροφοδοτείται η περιοχή της Λάρισας, του Βόλου και της Ν. Ιωνίας, συμπεριλαμβανομένου και των βιομηχανικών περιοχών τους.
Το 2004 πραγματοποιήθηκαν οι επεκτάσεις στους Δήμους Αγριάς και Γιάννουλης, ενώ τροφοδοτήθηκε και η νέα βιομηχανική περιοχή της Λάρισας.
Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής και διασύνδεσης του συστήματος μεταφοράς υψηλής πίεσης με το δίκτυο της ΕΠΑ στη Δυτική Θεσσαλία και έχουν τροφοδοτηθεί οι πόλεις της Καρδίτσας (2008) και των Τρικάλων (Ιούλιος 2009) με φυσικό αέριο.
ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ
Έως το τέλος Αυγούστου 2009 οι αποκτημένοι πελάτες ανέρχονται σε 38.595, ενώ αναμένεται το 2013 να ανέλθουν σε 64.000. Η κατανάλωση του φυσικού αερίου στη Θεσσαλία από 104 εκ. κυβικά το έτος 2008 αναμένεται να ξεπεράσει τα 180 εκ. κυβικά το έτος 2013, καλύπτοντας όλους τους δυνατούς τομείς κατανάλωσης (οικιακό, τριτογενή, βιομηχανία).
Η διείσδυση του φυσικού αερίου θεωρείται ικανοποιητική σε ότι αφορά την οικιακή χρήση για θέρμανση και ζεστό νερό, ενώ παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια ανόδου στον τομέα του Κλιματισμού και της Συμπαραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη ότι στη χώρα μας προσφέρονται οι κατάλληλες κλιματολογικές και ενεργειακές συνθήκες για να διαδοθούν ευρέως οι νέες χρήσεις.
ΕΤΟΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΟΥ
(εκ. Nm3)
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
2008 103,8 35.601 2009 117,2 40.316 2010 149,0 46.799 2011 163,1 53.128 2012 173,3 58.854 2013 181,7 63.930
ΔΙΚΤΥΟ
Στις πόλεις της Λάρισας, του Βόλου και της Νέας Ιωνίας η ΕΠΑ Θεσσαλίας παρέλαβε, κατά την σύστασή της, το δίκτυο φυσικού αερίου το οποίο κατασκευάσθηκε από την ΔΕΠΑ στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του '90 και το οποίο αποτελείται από 191 χλμ. αγωγών χάλυβα (μέση πίεση - 19 bar) και πολυαιθυλενίου (χαμηλή πίεση - 4 bar).
Η ΕΠΑ Θεσσαλίας, έχει ήδη ολοκληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις βάση της αδείας για την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου. Έως και το πρώτο εξάμηνο του 2009 έχουν κατασκευαστεί 644 χλμ. δικτύου φυσικού αερίου [65 χλμ. αγωγών χάλυβα (μέση πίεση - 19 bar) και 579 χλμ. αγωγών πολυαιθυλενίου (χαμηλή πίεση - 4 bar)], καλύπτοντας σε ικανοποιητικό βαθμό τα πολεοδομικά συγκροτήματα της Λάρισας, του Βόλου και της Ν. Ιωνίας.
Έως το τέλος Αυγούστου 2009 έχουν κατασκευαστεί στην πόλη των Τρικάλων 4 km δικτύου μέσης πίεσης και 22,4 km δικτύου χαμηλής πίεσης, το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων της πόλης που βρίσκονται κοντά σε αυτό. Η ανάπτυξη του δικτύου χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου αναμένεται να συνεχιστεί και στο επόμενο διάστημα, με την κατασκευή επιπλέον 13 km έως το καλοκαίρι του 2010. Στο πολυετές πλάνο της ΕΠΑ Θεσσαλίας είναι η κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου να συνεχιστεί με έντονους ρυθμούς και τα επόμενα χρόνια στις πόλεις των Τρικάλων και της Καρδίτσας, ώστε να πυκνώσει το δίκτυο και να είναι σε θέση να τροφοδοτήσει το σύνολο των 2 πόλεων της Δυτικής Θεσσαλίας.
ΟΦΕΛΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Το φυσικό αέριο στο σπίτι παρέχει ευκολία, αυτονομία, ασφάλεια και οικονομία. Με την μόνιμη και σταθερή παροχή του, κάθε νοικοκυριό μπορεί να εξασφαλίσει θέρμανση χωρίς εξαρτήσεις, μαγείρεμα και ζεστό νερό χωρίς χρόνους αναμονής και με άμεση ρύθμιση της θερμοκρασίας.
Τα βασικά οφέλη της χρήσης του φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα είναι :
o Οικονομία: συγκρινόμενο διαχρονικά με τις τιμές άλλων μορφών ενέργειας (πετρέλαιο, ρεύμα, κλπ). Επιπλέον εξασφαλίζεται υψηλότερη απόδοση καύσης και μικρότερο κόστος συντήρησης, χωρίς πρόσθετες δαπάνες για την ομαλή λειτουργία του (δεξαμενές, αντλίες, προθερμαντήρες, κ.λπ.).
o Καλύτερη διαχείριση: άμεση γνώση της ποσότητας φυσικού αερίου που έχει καταναλωθεί, μέσω της καταγραφής του μετρητή, και πληρωμή μόνο για την ποσότητα αυτή.
o Εύχρηστο: άμεσα διαθέσιμο σε όλους τους χώρους χρήσης, με σταθερή και μόνιμη παροχή, χωρίς την ανάγκη παραγγελίας και δεξαμενής αποθήκευσης. Εύκολη και απλή εγκατάσταση εξοπλισμού με καθαριότητα και οικονομία χώρων.
o Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής: δεν παράγεται τέφρα κατά την καύση του και με σωστή λειτουργία και τακτική συντήρηση εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών χρήσης.
o Ασφάλεια: Οι Ευρωπαϊκές προδιαγραφές του Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων που εφαρμόζεται, εγγυώνται τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας.
o Οικολογικό: η καύση του δεν αφήνει ίχνη και υπολείμματα, ούτε παράγει ενώσεις θείου, που συνιστούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες ρύπανσης. Εξασφαλίζεται έτσι η χρήση ενός καθαρού καυσίμου, χωρίς οσμές, θορύβους και ρύπους.
o Πρακτικό: οι νέου τύπου συσκευές (επίτοιχοι λέβητες) παρέχουν τη δυνατότητα για ιδιαίτερες λύσεις εγκατάστασης (όπως περιπτώσεις ανακαινίσεων, αυτονομήσεων, κλπ), οι οποίες θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν με τη χρήση άλλων καυσίμων.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η επέκταση του δικτύου από την ΕΠΑ Θεσσαλίας γίνεται βάση της ζήτησης που υπάρχει από τους κατοίκους και με γνώμονα την κάλυψη όσο δυνατόν μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού, καθώς το φυσικό αέριο αποτελεί ένα κοινωνικό αγαθό στο οποίο έχουν δικαίωμα όλοι οι πολίτες. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα κατά τόπους Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΠΑ Θεσσαλίας, τα οποία για την πόλη των Τρικάλων βρίσκονται στην οδό Κολοκοτρώνη 10 (δίπλα στην Εφορία) και στα τηλέφωνα 801 801 801 2 (από σταθερό) και 24310 31000 (από σταθερό και κινητό). Έτσι γίνεται ο προγραμματισμός της δωρεάν τεχνικής επίσκεψης από υπάλληλο της ΕΠΑ Θεσσαλίας και η καταγραφή των αιτήσεων που θα οδηγήσει στην επέκταση του δικτύου στις γειτονιές της πόλης. Ειδικά για την πόλη των Τρικάλων ισχύουν φέτος μειωμένα τέλη σύνδεσης κατά 50 % σε σχέση με τις άλλες πόλεις της Θεσσαλίας.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Σήμερα έγινε η σύναψη και υπογραφή 68 Συμβάσεων Σύνδεσης και Παροχής φυσικού αερίου για 49 σχολεία και 19 δημοτικά κτίρια της πόλης των Τρικάλων (βλέπε επισυναπτόμενη λίστα).
Για τη σύνδεσή τους η ΕΠΑ Θεσσαλίας πρόκειται να κατασκευάσει επιπλέον 6,2 km δικτύου εντός του επόμενου διαστήματος και να εγκαταστήσει τις απαραίτητες εξωτερικές εγκαταστάσεις (παροχετευτικούς αγωγούς, ρυθμιστές πίεσης και μετρητές).
Η εγκατεστημένη θερμική ισχύς των λεβητοστασίων των εν λόγω κτιρίων ανέρχεται σε 20.000 kW και η ετήσια κατανάλωσή τους αναμένεται να ξεπεράσει τα 800.000 Νm3 φυσικού αερίου, προσφέροντας σημαντικότατα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.
Επιπλέον η ΕΠΑ Θεσσαλίας έχει ήδη αποστείλει προσφορές σύνδεσης στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες (Δικαστικό μέγαρο, Πυροσβεστική, Επιμελητήριο, ΙΚΑ, Νοσοκομείο, κλπ), επισημαίνοντας πως σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ Δ6/Β/14826, ΦΕΚ 1122/17.6.2008, για τα κτίρια του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ιδιόκτητα ή μισθωμένα) είναι υποχρεωτική η υποκατάσταση της χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης με τη χρήση φυσικού αερίου.
Εκ μέρους της εταιρίας του Φυσικού Αερίου την σύμβαση υπέγραψε ο
Διευθύνων Σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου
κ. Λεωνίδας Μπακούρας.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ - ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ
2 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ - ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ
3 ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΜΠΑΡΑΣ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ/ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
4 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΑΡΑΣ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ/ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
5 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΑΡΑΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΔΟΥ
6 Δ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 7 & ΚΑΣΤΡΑΚΙΔΟΥ
7 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 16
8 ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 1Γ
9 7ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ
10 ΚΔΑΠ/ΜΕΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ
11 1ο ΤΕΕ, ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΤΕΕ, ΣΕΚ, ΙΕΚ ΒΑΘΥΚΛΕΟΥΣ 1
12 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ
13 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΣΤΑΔΙΟΥ
14 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ
15 Δ' ΚΑΠΗ ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ
16 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΖΗΝΟΔΩΤΟΥ 4
17 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 5ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
18 ΔΕΥΑΤ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
19 ΚΔΑΠ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
20 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΛΕΙΝΟΥ
21 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΛΕΙΝΟΥ
22 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΛΕΙΝΟΥ
23 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΚΟΠΛΕΥΡΙΟΥ
24 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ
25 4ο ΤΕΕ ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΕΤΟΣ
26 2ο ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΕΤΟΣ
27 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΙΤΣΑΚΟΥ
28 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 5η ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
29 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΜΥΛΙΩΝ ΑΛΔΟΥ ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
30 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΝΤΟΥΜΗ)
31 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΝΤΟΥΜΗ)
32 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΝΤΟΥΜΗ)
33 Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
34 8ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ ΤΕΡΜΑ
35 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
36 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
37 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΡΟΥ 50
38 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 27
39 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 27
40 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 27
41 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΥΛΙΟΥ 42
33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΙΩΤΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
43 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (2ο ΚΤΙΡΙΟ) ΜΑΤΑΡΑΓΚΙΩΤΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
44 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ
45 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ
46 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ
47 ΩΔΕΙΟ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ
48 ΔΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ IAKΩBAKH 5
49 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ - ΔΑΒΑΚΗ
50 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β. ΟΥΓΚΩ- ΦΛΕΜΙΝΓΚ
51 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ) ΑΒΕΡΩΦ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
52 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ) ΑΒΕΡΩΦ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
53 Α' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΙΔΗΡΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ - ΣΚΟΥΦΑ 3
54 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 79
55 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 55
56 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΛΗΣ & ΕΙΡΗΝΗΣ
57 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΡΡΟΥ 1
58 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΡΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
59 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΡΜΑ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ
60 Γ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 11
61 23ο & 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΜΑ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ
62 8o & 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ 1
63 1ο ΓΥΜΝ /ΕΣΠ ΓΥΜΝ /ΕΣΠ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΔΥΛΗ
64 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ 1
65 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΔΥΛΗ
66 2ο ΚΑΠΗ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ
67 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ ΤΕΡΜΑ
68 e-ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΑΜΠΑΤΗΣ
Από το γραφείο τύπου του δήμου Τρικάλων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ τα σχόλια να γίνονται μόνον επώνυμα!