Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

Σωτ. Χατζηγάκης: «Απολύτως νόμιμες οι προσλήψεις στην ΑΓΡΟΓΗ»

Απάντηση του βουλευτή Ν. Τρικάλων της Ν.Δ. και πρώην υπουργού σε δημοσιεύματα
Με αφορμή δημοσιεύματα στον τύπο για τις προσλήψεις στην ΑΓΡΟΓΗ, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο γενικότερης πολεμικής εναντίον της πρώην Κυβέρνησης, ο βουλευτής Ν. Τρικάλων της Ν.Δ. και πρώην υπουργός κ. Σωτήρης Χατζηγάκης απαντά για άλλη μια φορά ξεκάθαρα:...

« Πρώτο. Η ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1998 (επί ΠΑΣΟΚ), με το νόμο 2637/1998 είναι μη κερδοσκοπική εταιρία με σκοπό την αξιοποίηση της Αγροτικής γης και τη βοήθεια των αγροτών. Δεύτερο. Το Δεκέμβριο του 2006, η ΑΓΡΟΓΗ ανέλαβε να δημιουργήσει το ψηφιακό υπόβαθρο του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου των Κοινοτικών Επιδοτήσεων (Καν. ΕΚ 1782/2003). Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία και απεφεύχθη τον Φεβρουάριο του 2009 το πρόστιμο των 350 εκ. Ευρώ το οποίο θα επιβάλλονταν στη χώρα από την Ε.Ε.. Τρίτο. Για να μην απειληθεί στο μέλλον με πρόστιμα η χώρα και για να εξαλειφθεί η ταλαιπωρία των αγροτών, ανατέθηκε στην ΑΓΡΟΓΗ η ετήσια επικαιροποίηση του ψηφιακού υποβάθρου και η καταγραφή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων «Αγροτικό Κτηματολόγιο» (Υπουργική Απόφαση της 18ης Δεκεμβρίου 2008 και Νομοθετική ρύθμιση της 30ης Ιουλίου 2009). Τέταρτο. Για να καλύψει αυτές τις αυξανόμενες άμεσες και επείγουσες ανάγκες η ΑΓΡΟΓΗ ανέπτυξε ένα πλήρες Σχέδιο Ανάπτυξης και Υλοποίησης Έργου, το οποίο προέβλεπε ενίσχυση του στελεχιακού της δυναμικού με το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό και τη σύσταση περιφερειακών γραφείων ώστε να παρασχεθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία στις ΕΑΣ και να υπάρξει η αναγκαία συνεργασία, ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στην καταβολή των επιδοτήσεων που δικαιούνταν οι αγρότες και λάμβαναν στις αρχές κάθε Δεκεμβρίου (περίπου 2,5 δις €)».
Ειδικότερα όσον αφορά στις προσλήψεις ο κ. Σ. Χατζηγάκης διευκρινίζει:
«1. Η ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρείες: «Η εταιρεία δεν υπάγεται στην κατηγορία των Οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σ’ αυτήν οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους». Η πρόσληψη των 270 υπαλλήλων στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. έγινε με απόλυτα νόμιμο τρόπο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 13 του Νόμου 2229/94, που αναφέρει: «Με απόφαση των υπουργών που ασκούν την εποπτεία στις εταιρείες, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των προσώπων, που μπορεί να προσληφθούν για κάθε έργο, καθώς και η νομική μορφή της απασχόλησής τους». Με τροπολογία που ψηφίστηκε απ’ όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου, προσθήκη στο άρθρο 16 του Νόμου 2637/98, ανατέθηκε στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. «η χαρτογράφηση των εποικιστικών εκτάσεων αρμοδιότητος του ΥπΑΑΤ, η δημιουργία του χαρτογραφικού υποβάθρου της χώρας, η παρακολούθηση και η συνεχής επικαιροποίησή του».Με την από 04/08/09 Υπουργική απόφαση (που εξεδόθη βάσει της προρρηθείσης διατάξεως του Νόμου 2229/94) καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν και η σχέση εργασίας τους. Έγινε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΑΓΡΟΓΗ (04/08/09), πρόσκλησης ενδιαφέροντος, για την υποβολή βιογραφικών –αν και ως Α.Ε. δεν υποχρεούταν να το κάνει. Στη συνέχεια συνεστήθη 3μελής επιτροπή αξιολόγησης των ενδιαφερομένων και συνετάγη πίνακας προσληπτέων, ο οποίος επικυρώθηκε από το Δ.Σ. της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. Οι σχετικές συμβάσεις ΔΕΝ υπεγράφησαν σε προεκλογική περίοδο, όπως παραπλανητικά και για λόγους πρόκλησης εντυπώσεων διοχετεύεται στις εφημερίδες και τα ΜΜΕ. Υπεγράφησαν από 19/08 έως 25/08, δηλαδή σε χρόνο πολιτικά ουδέτερο, ενώ η ανάληψη υπηρεσίας αυτών έγινε την 01/09/09. Ουδείς μπορούσε να στερήσει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε και αν υπηρετεί, να αποκλειστεί της διαδικασίας πρόσληψης στην ΑΓΡΟΓΗ. Για την πρόσληψη των 270 υπαλλήλων που στελέχωσαν τα παραρτήματα της εταιρείας σε όλους τους νομούς της χώρας, ακολουθήθηκαν και τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, και οι προσληφθέντες διέθεταν όλα τα απαραίτητα προσόντα για τις θέσεις αυτές.
Κλείνω με την επισήμανση ότι η ΑΓΡΟΓΗ ολοκληρώνει το σημαντικότατο έργο της ψηφιοποίησης, το οποίο θα εξασφαλίσει στους Έλληνες αγρότες γρήγορη καταβολή των επιδοτήσεων για τα επόμενα χρόνια. Κι αυτό παρά τα εμπόδια που έβαλαν γνωστοί κύκλοι στην προσπάθεια αυτή. Τελικά, η εκδίκηση και οι διωγμοί στην πολιτική δεν αποτελούν ποτέ σωστό τρόπο διακυβέρνησης, όταν μάλιστα η ίδια η κυβέρνηση διατείνεται ότι εφαρμόζει κανόνες ισονομίας και ισοπολιτείας και ζητά από τους πολιτικούς της αντιπάλους συναίνεση για την αντιμετώπιση των δύσκολων προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα».
Από το πολιτικό γραφείο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ τα σχόλια να γίνονται μόνον επώνυμα!