Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

Έναρξη του ευρωπαϊκού προγράμματος “Renewing Health”

Με την 1η συνάντηση εργασίας στην Βενετία 8 - 9 Φεβρουαρίου 2010, κηρύχθηκε με επισημότητα η έναρξη του ευρωπαϊκού προγράμματος “Renewing Health” της κοινοπραξίας εννέα Εθνικών Συστημάτων Υγείας της Ε.Ε. για τον καθορισμό του ευρωπαϊκού προτύπου οργάνωσης υπηρεσιών τηλεϊατρικής χρόνιων νοσημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 14.000.000 ευρώ με την...
...συγχρηματοδότηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος Information and Communication Technologies - Policy Support Programme (ICT PSP) "Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών)" της Ε.Ε.
Η έναρξη του προγράμματος έγινε με επισημότητα στο Palazzo Franchetti της Βενετίας, από τον εκπρόσωπο του συντονιστή εταίρου, Γενικό Γραμματέα της Υγειονομικής Περιφέρειας του Veneto κ Giancarlo Ruscitt, παρουσία εκπροσώπων όλων των εταίρων και εκπροσώπων ΜΜΕ από όλη την Ευρώπη, κατά την 1η συνάντηση εργασίας των εταίρων.
Η σημασία του προγράμματος για την Ε.Ε. είναι πολύ μεγάλη, καθώς τα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και πρόνοιας αντιμετωπίζουν σε ολόκληρο τον κόσμο μείζονες προκλήσεις, που σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την χώρα μας περιλαμβάνουν την αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας καικοινωνικών υπηρεσιών, λόγω γηράσκοντος πληθυσμού και αυξημένου επιπολασμού χρόνιων νοσημάτων. Με στόχο την εύρεση εναλλακτικών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης που θα ικανοποιούν τις αυξανόμενες ανάγκες, έχει προταθεί και εφαρμοστεί διεθνώς η χρήση των εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας (e-heath) και τηλε-ιατρικής παρακολούθησης χρόνιων νοσημάτων.
Στην κατεύθυνση αυτή και σε συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά κέντρα εφαρμογών e-health από χώρες της Ε.Ε. η Ψηφιακή Κοινότητα των Δήμων της Κεντρικής Ελλάδας και ο Δήμος Τρικκαίων, σε συνεργασία με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, μετά από σχετική έγκριση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγυής, επεξεργάστηκαν την υποβολή πρότασης για οργάνωση Pilot Type A, Theme 1: ICT for health, ageing and inclusion, Objective 1.1: ICT for patient-centred health service, στην τρέχουσα πρόσκληση ICT - PSP της Ε.Ε. Μέσω της υλοποίησης της παραπάνω δράσης (πιλοτικά σχέδια Α) θα επιτευχθεί η καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού προτύπου οργάνωσης υπηρεσίων τηλεφροντίδας χρονίων νοσημάτων.
Η δεύτερη συνάντηση εργασίας του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί 9 και 10 Σεπτεμβρίου στα Τρίκαλα με συμμετοχή πλέον των 40 εκπροσώπων των εταίρων απ’όλη την Ευρώπη. Ανάμεσα στους οποίους εκπρόσωποι από τα Εθνικά Συστήματα Υγείας της Ιταλίας, Δανίας, Νορβηγία, Σουηδίας, Φιλανδίας, Ισπανίας, Γερμανίας, Αυστρίας και Ελλάδας. Από την Ελλάδα εταίροι είναι ο Δήμος Τρικκαίων, η 5η ΥΠΕ, η «e-trikala AE» του Δήμου Τρικκαίων και η «Ψηφιακές Πόλεις Α.Ε. - Cities Net AE) (Εταιρία ΟΤΑ της Ψηφιακής Κοινότητας των 11 Δήμων την Κεντρικής Ελλάδας). Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 32 μήνες και το ύψος της ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης αναμένεται να φτάσει τα 7.000.000 ευρώ για τους 21 συνεργαζόμενους φορείς σε ευρωπαικό επίπεδο συνολικά.
Το συγκεκριμένο ευρωπαικό πρόγραμμα έχει στόχο την ενοποίηση και το καθορισμό των αναγνωρίσιμων και αποδεκτών standards στη παροχή τηλεϊατρικών υπηρεσιών για χρονία νοσήματα (Διαβήτη, Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια). Στο πλαίσια αυτό θα επιδιωχθεί η εξαγωγή κλινικών συμπερασμάτων σε πρακτικό επίπεδο εφαρμογής των υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, κατά συνέπεια άμεσα αξιοποιήσιμων από τη χώρα μας για παροχή υπηρεσιών καθημερινής κλινικής πράξης. Τέλος θα αντιμετωπισθούν κρίσιμα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιών και θα αξιολογηθούν και αντιμετωπιστούν κάτω από το πρίσμα αυτό οι επί μέρους διαφοροποιήσεις των κρατών - μελών.
Από την Ελλάδα στην 1η συνάντηση εργασίας συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. της Cities Net AE κ. Σ. Χιονίδης Δήμαρχος Κατερίνης, και κ. Οδ. Ράπτης, Διευθύνων Σύμβουλος της e-trikala A.E., ο υπεύθυνος έρευνας και ανάπτυξης της e-trikala A.E. κ Γ. Βάλλας και ο υπεύθυνος ιατρός εφαρμογών e-health της e-trikala A.E. κ Γ. Ε. Δαφούλας.
Λεζάντα (από αριστερά προς δεξιά):
Η Ισπανίδα εκπρόσωπος από το Δήμο Βαρκελώνης, κ. Γιώργος Δαφούλας Υπεύθυνος Ιατρός Εφαρμογών e-Health της e-Trikala A.E., κ. Σάββας Χιονίδης Δήμαρχος Κατερίνης και μέλος Δ.Σ. της εταιρείας Citiesnet, κ. Marco Deangelantonio συντονιστής του προγράμματος, Ιταλός εκπρόσωπος του επικεφαλής εταίρου Region del Venneto, κ. Οδυσσέας Ράπτης Διευθύνων Σύμβουλος της e-Trikala A.E.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ τα σχόλια να γίνονται μόνον επώνυμα!